Spring naar hoofd-inhoud

Eilanden willen zelfstandig blijven door samenwerking

DOKKUM - De vijf waddeneilanden moeten intensief gaan samenwerken om de eilander zelfstandigheid te waarborgen. Dat stelde donderdag burgemeester Paul Verhoeven van Ameland.

Hij reageerde daarmee op de oprichting van 'De Waddeneilanden', een eilander bestuursorgaan dat maandag in Dokkum door minister Remkes van Binnenlandse Zaken wordt geïnstalleerd.

 

De Waddeneilanden is de opvolger van het Overlegorgaan Waddeneilanden (OOW). De OOW was onder voorzitterschap van Verhoeven een overlegclub van de eilander burgemeesters, maar zonder officiële status. De Waddeneilanden wordt echter een juridisch officieel bestuursorgaan voor alle waddeneilanden.

 

Als democratisch controlerend orgaan voor dat bestuur wordt de 'Eilander Raad' ingesteld. In die raad zitten gemeenteraadsleden van alle vijf eilanden. Over alle beslissing die binnen de Eilander Raad worden genomen, houden de individuele gemeenteraden nog wel het laatste woord.

 

Volgens Verhoeven is de samenwerking tussen de eilanden noodzaak. "Uitgangspunt blijft zelfstandigheid. Maar door bijvoorbeeld gezamenlijk zaken in te kopen kunnen we waarmaken dat we op eigen benen kunnen staan" aldus Verhoeven. "Zeker op gebied van ict zijn er grote kansen. De burgeradministratie kan bijvoorbeeld via een collectief systeem gebeuren", verklaarde de VVD-burgemeester.

 

Om te voorkomen dat de nieuwe bestuurslaag voor de eilanden een te dure aangelegenheid wordt, zal in de toekomst via videoconferenties worden vergaderd. "Dat levert veel tijdswinst op. Als ik nu naar een vergadering op een ander eiland ga, ben ik een dag kwijt", aldus Verhoeven. Volgens hem wordt eens per week door ambtenaren, bestuurders en raadsleden vergaderd. "We hebben het videosysteem al uitgeprobeerd en het bevalt goed." Op elk gemeentehuis komen twee televisieschermen en een geavanceerde webcam te staan. Via schermen kunnen alle deelnemers aan vergaderingen elkaar zien. Het systeem wordt maandag in het gemeentehuis van Dokkum in gebruik genomen. Bestuurders en raadsleden van de eilanden komen daar samen om een 'rondje' wadden via het videoconferentiesysteem te maken.