Spring naar hoofd-inhoud

Eilanden willen meer aandacht voor zeerampen

TERSCHELLING - De gemeenten Terschelling en Vlieland willen dat Veiligheidsregio Fryslân meer aandacht krijgt voor bedreigingen vanuit de Noordzee, zoals natuurrampen.

In de meerjarenbeleidsplannen van de Veiligheidsregio voor 2015 tot en met 2018 wordt hier volgens hen te weinig rekening meegehouden.

Scheepsongevallen met meerdere slachtoffers, olie en chemicaliën kunnen volgens de gemeenten ernstige gevolgen hebben voor de Waddeneilanden. In het risicoprofiel moeten deze rampen daarom worden meegenomen.

In het rapport staat dat de overheid niet moet overreageren op crises en incidenten en er moet geen disproportioneel beleid worden gecreëerd. 'Nuchter en proportioneel omgaan met crisisbeheersing betekent niet dat je niks hoeft te doen, maar wel dat men zich moet realiseren niet alle risico's uit te kunnen sluiten en dat we voorbereid moeten zijn op realistische risico's die zich kunnen voordoen in de regio.'