Spring naar hoofd-inhoud

Eilanden in verzet tegen evacuatienorm dijkbescherming

LEEUWARDEN - De vier Friese Waddeneilanden zijn het niet eens met de nieuwe landelijke norm voor dijkbescherming. Die norm gaat er vanuit dat 50 procent van de mensen van de eilanden kan worden geëvacueerd voordat een dijk doorbreekt.

Volgens Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog is dat niet mogelijk. Na een brief waarin de Veiligheidsregio Fryslân mede namens de eilanden zijn zorgen uitte over de nieuwe normering, is binnen het landelijke Deltaprogramma nu een nieuw onderzoek begonnen naar de specifieke situatie op het wad.
 
De landelijke wetgeving voor waterveiligheid verandert in 2017. Dan wordt afgestapt van de huidige ‘kale’ waarde per regio, dat één keer in de zoveel jaar (Fryslân: 4000) water over de dijk mag komen, ongeacht schade en slachtoffers. Over drie jaar geldt de zogenaamde meerlaagsveiligheid. Bij de berekening van de dijkhoogte wordt dan gekeken naar de kans op overlijden bij een overstroming: die moet voor alle inwoners van Nederland één op 100.000 zijn.

Volledig artikel op website Friesch Dagblad