Spring naar hoofd-inhoud

Eerste resultaten uit onderzoek naar zanderosie onder Friese Waddenzeekust positief

Deltares heeft samen met Wetterskip Fryslân en Fugro een onderzoek gedaan naar het faalmechanisme piping (zanderosie onder de dijk) aan de Friese Waddenzeekust. De eerste resultaten zijn positief en verkleinen mogelijk de opgave van de dijkversterking Koehool-Lauwersmeer. Het onderzoek is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

In september onderzocht Deltares met Wetterskip Fryslân en Fugro wat de sterkte van het getijdenzand aan de Friese Waddenzeekust is en of het zogenoemde ‘faalmechanisme piping’ kan ontstaan. Het faalmechanisme piping is het ontstaan van tunnels onder de dijk door kwelwater tijdens hoogwater. Uit eerdere onderzoeken zijn namelijk aanwijzingen naar voren gekomen dat getijdenzand minder gevoelig is voor het ontstaan van piping dan rivierzand.

Volledig artikel op website Deltares