Spring naar hoofd-inhoud

Eerste positieve resultaten pilot ‘Waddenslib voor zandgrond’

Het opbrengen van waddenslib op zandgrond is niet schadelijk voor gewassen en bodem. Dat is de eerste bemoedigende conclusie van de pilot ‘Waddenslib op zandgrond’ waarvan deze week het eindrapport is gepubliceerd door Groningen Seaports. Het havenbedrijf gaat daarom de proef voortzetten.

Jaarlijks wordt 1,2 miljoen kuub slib uit de Eemshaven gehaald. Dit benutten voor grondverbetering is één van de toepassingen die in het kader van het innovatieprogramma slib wordt onderzocht. Het doel van het innovatieprogramma is het economisch haalbaar maken van toepassingen van baggerslib en daarmee de ecologische kwaliteit van het Eemsestuarium te verbeteren door slib uit het systeem te halen.

 

Groningen Seaports voerde de pilot uit in samenwerking met de adviseurs van Ringadvies en De Biogeoloog en met ondersteuning van de provincie Groningen, Rijkswaterstaat en LTO. De samenwerking vindt plaats binnen de kaders van E&E in Balans.

Volledig artikel met achtergronden op website ee-eemsdelta