Spring naar hoofd-inhoud

Eerste maatregelenkaart verbetering Eems-estuarium

Een eerste overzicht van mogelijke maatregelen voor de ecologische verbetering van het Eems-estuarium zal op vrijdag 14 juni door PRW worden gepresenteerd in Groningen tijdens een speciale workshop.

Tijdens de workshop “Measures for ecological improvement of the Ems-estuary” gaan genodigden aan de slag om dit overzicht verder aan te scherpen. Bovendien wordt er een selectie gemaakt van de meest waardevolle ingrepen en maatregelen.
 
De deelnemers die zich over het overzicht buigen, komen uit het bedrijfsleven, diverse overheden en de wetenschap. Hun selectie van de mogelijke maatregelen zal worden gebaseerd op een aantal criteria. Dit maakt ook onderdeel uit van de workshop.
 
Mogelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld het aanleggen van barrière-eilanden, het verbreden van de vaargeul en 'anders varen'. De geselecteerde maatregelen zullen in een later stadium door het Programma naar een Rijke Waddenzee worden onderworpen aan een expert judgement en een modelstudie.

Volledig artikel op website Programma Rijke waddenzee