Spring naar hoofd-inhoud

Eerste kunstwerk van kunstproject WOORDENSTROOM geopend

De opening vond plaats bij de Oostersluis in Groningen.

Op woensdag 21 juni om 16.00 uur heeft Popko Dijkema (de kleinzoon van de Groninger verzetsheld Pop Dijkema) het eerste kunstwerk van het kunstproject WOORDENSTROOM geopend. De opening vond plaats bij de Oostersluis in Groningen. Gedeputeerde Hans Gerritsen (cultuur en economie) hield een toespraak en ook gedeputeerde Tonnis Musschenga(verkeer en vervoer) was aanwezig.

Het kunstwerk is een productie van Ronald Ohlsen (stadsdichter) en
Rudo Menge (ontwerper) en heet  "Ik zag de oude brug". Het is een
geluidskunstwerk, dat refereert aan de geschiedenis van de Oosterbrug en Oostersluis.

Het kunstwerk van Ohlsen en Menge is het eerste in een rij van twaalf kunstwerken die gedurende dit jaar en volgend jaar gerealiseerd zullen worden langs de gehele Vaarweg Lemmer-Delfzijl. De naam WOORDENSTROOM verwijst naar de taal-beeldroute die door de uitvoering van deze kunstwerken ontstaat langs de drie kanalen in de provincies Groningen
en Fryslân.

De aanleiding voor het kunstproject WOORDENSTROOM zijn de
verbeteringswerken aan de vaarweg Lemmer-Delfzijl. Deze vaarweg wordt verbreed en verdiept, en de doorvaarhoogte wordt vergroot. De vaarweg Lemmer-Delfzijl, hoofdzakelijk bedoeld voor de beroepsvaart, maakt deel uit van de hoofdvaarweg Amsterdam-Delfzijl en is een belangrijke schakel in het Europese vaarwegennet.

In zijn toespraak kondigde gedeputeerde Gerritsen ook nog een
dertiende 'kunstwerk' aan. Op 1 september a.s. zullen tussen de
tachtig en honderd biografen op één dag, gezeten langs de vaarweg, gezamenlijk de biografie van de vaarweg schrijven. Een uniek project, omdat een biografie van een vaarweg nog nooit geschreven is. De biografie zal over een half jaar verschijnen.