Spring naar hoofd-inhoud

Economie is ondergeschoven kindje in waddenzeediscussie

Groningen

De economische ontwikkeling in het waddenzeegebied is nog steeds ondergeschikt aan de belangen van de natuur.

Dit stellen de Kamers van Koophandel van Groningen, Friesland en Noordwest-Holland in een reactie op het 'Concept aangepast deel 3 PKB Derde Nota Waddenzee'.

De Kamers vinden dat de planologische kernbeslissing onnodig belemmerend werkt op het sociaal-economisch ontwikkelingsperspectief in de Waddenzee.
"Een duurzame evenwichtige ontwikkeling van ecologie en economie wordt hierdoor in het waddengebied niet gestimuleerd." De ontwikkelingspositie van de zee- en jachthavens in het waddengebied wordt belemmerd doordat op voorhand beperkingen ten aanzien van haven- en ligplaatsuitbreiding zijn opgenomen.

Havenuitbreidingen zijn, aldus de Kamers, met name voor Harlingen en Den Helder noodzakelijk. En voor de Eemshaven/Delfzijl wordt vaargeulverdieping onmisbaar genoemd vanwege de groei naar een energiehaven. "De noodzaak van verdere havenontwikkeling is voor het hele waddengebied van groot economisch belang", benadrukken de Kamers in hun reactie.
Ook het toerisme moet worden gestimuleerd. "Faciliteiten voor toerisme moeten niet worden afgeremd, maar worden vergroot door bijvoorbeeld seizoensverlenging. Hier ligt een belangrijke economische groeipotentie voor het MKB.

Redactie economie