Spring naar hoofd-inhoud

Dynamiek natuur redt Ameland

WAGENINGEN - De natuur wapent zichzelf tegen de zeespiegelstijging. De dynamiek van duinen, strand en kwelders werkt hard mee aan de beveiliging van de kust.

Wetenschappers zien op Ameland een prachtig voorbeeld van de natuurlijke aanpassing van het ecosysteem aan de veranderende omstandigheden. Onderzoekers van Wageningen Universiteit houden op Ameland bij wat de gevolgen zijn van de gaswinning. De bodem daalde er in 23 jaar zo'n 35 centimeter. Toch verdrinkt het eiland niet. De zee zet steeds opnieuw laagjes zand af, meer dan 20 centimeter in twintig jaar. Dat is voldoende om de bodemdaling te compenseren.

Bodemdaling is weliswaar iets anders dan zeespiegelstijging, maar de gevolgen zijn vergelijkbaar. Frappant genoeg past de mate van bodemdaling op Ameland precies in de modellen van zeespiegelstijging zoals die voor de komende eeuw zijn gemaakt. Dit maakt Ameland tot een natuurlijk experiment met zeespiegelstijging. Hij tekent er wel bij aan dat het langs de Nederlandse kust nodig zal blijven hogere of nieuwe dijken te bouwen. "Maar hier en daar kun je wel van de natuurlijke dynamiek gebruik maken." Met zandsuppletie, bijvoorbeeld. Als dat zand op de goede plaats in zee wordt gestort, zorgt de natuur er verder voor dat het strand aangroeit.

Meer informatie over bodemdaling bij Ameland op deze site