Spring naar hoofd-inhoud

Dwergstern broedt weer op Vliehors

Net als voorgaande jaren zijn er weer Dwergsterns op de Vliehors aan het broeden geslagen. Dit jaar hebben de vogels de Noord-West punt van de Vliehors als broedgebied uitgekozen. In heel Nederland broeden jaarlijks maar ongeveer 450 paar Dwergsterns.

Vorig jaar broedden op de Vliehors zo'n 120 paar Dwergsterns, dit is bijna een kwart van de Nederlandse populatie. De Vliehors is dus een belangrijk broedgebied voor de kleinste sternsoort van Nederland. Dwergsterns zijn zeer kwetsbare broedvogels die in het getijdengebied altijd op schelpenbankjes broeden vlak langs de waterlijn. Negen van de tien keer gaan de broedsels verloren door een extreem hoog tij in combinatie met harde wind in de broedtijd. Of verstoring door menselijke invloed.

In overleg met de beherende instanties en Maarten Nijman van de Vliehors express is daarom ook besloten rondom deze plek borden te plaatsen. We willen de Vlielandse bevolking en de toeristen die gebruik maken van de Vliehors daarom ook vragen;

- Rekening te houden met dit beborde gebied.
- Er ruim omheen te rijden, en/of te lopen.
- En honden in een straal van 100 meter om het beborde gebied aan te lijnen.

Namens de vogels, de beherende instanties, de tellers van Telploeg Vlieland en de leden van de Strandvogelwerkgroep van het overlegorgaan Waddeneilanden alvast bedankt.