Spring naar hoofd-inhoud

Duinonderhoud kost waterschap miljoenen

LEEUWARDEN - Wetterskip Fryslân en het rijk bakkeleien nog steeds over de omvang van de overname van de duinenrij op de Waddeneilanden.

Rijkswaterstaat wil dat het waterschap ook de zeereep - de eerste duinenrij - voor zijn rekening neemt.
Het waterschap zit daar niet op te wachten. In de eerste duinenrij vindt veel afslag plaats. Het rijk moet daarom voor zandsuppletie blijven zorgen, meent het waterschap. Beide partijen onderhandelen over een financiële overgangsregeling. Volgens de huidige opzet is het waterschap de komende negen jaar €4,5 miljoen kwijt aan het onderhoud van de duinen achter de zeereep op de Waddeneilanden. Het rijk betaalt de rest. Daarna zijn alle kosten, naar schatting €1 miljoen per jaar, helemaal voor rekening van het waterschap.