Spring naar hoofd-inhoud

Dijkexperimenten langs de Wadden?

Als voorbereiding op de zeespiegelstijging willen Nederlandse kennisinstituten in het Waddengebied experimenteren met innovatieve dijkconcepten. Ze willen aan de slag met de Deltadijk, de Superdijk en de ‘dijk die zich laat combineren met bebouwing’. Het rapport toont concrete dijken in het gebied en geeft aan welke bouwtechnische aanpassingen er kunnen worden uitgetest.

De dijkexperimenten worden voorgesteld in het rapport Verkenning Innovatieve dijken in het Waddengebied. Het plan is gereviewed door Prof. dr. ir. P. Vellinga (Wageningen UR en Kennis voor Klimaat, Ir. E.Tromp (Deltares) en M. Tangelder MSc Imares (onderdeel van Wageningen UR). Als nieuwe dijkconcepten worden genoemd de overslagbestendige dijk, de triple dijk en de zandmotor, een natuurlijke zeewering waarvan er al een actief is voor de kust van Zuid-Holland.

Het onderzoek richt zich op het Waddengebied omdat daar de meeste mogelijkheden liggen voor innovatieve concepten. Het rapport haakt in op zeespiegelstijging, de klimaatverandering en concrete maatregelen die het Deltaprogramma hiervoor opstelde. Een van de betrokkenen, Prof. dr. ir. P. Vellinga van Wageningen UR, verwacht dat de resultaten van het onderzoek de komende twee jaar door het Deltaprogramma verder kunnen worden uitgerold.

Meer informatie en het rapport op de website van Kennislink