Spring naar hoofd-inhoud

Dijkbewaking afgeschaald

De dijkbewaking aan de Friese Waddenzeekust is inmiddels opgeheven. De wind blijft vooralsnog stormachtig, maar de waterstanden zakken langzaam.

Inspectie dijken
Medewerkers van Wetterskip Fryslân inspecteren in de loop van de middag de dijken op schade. Vervolgens wordt beslist of herstelmaatregelen nodig zijn. Ook kijken de medewerkers of er veel rommel (vloedmerk) is aangespoeld die eventueel verwijderd moet worden.

Gemalen en sluizen
De keermuur in Harlingen, de Johan Frisosluis en de Tjerk Hiddessluis en de gemalen bij Roptazijl en Zwarte Haan blijven voorlopig afgesloten.