Spring naar hoofd-inhoud

'Derde Rijksnota Waddenzee moet van tafel'

LEEUWARDEN - De derde nota voor de Waddenzee mag van de betrokken gemeenten de prullenbak in.

Als bestuurslid van de dertien verenigde waddengemeenten kwam de Harlinger burgemeester Chris Arlman met zware kritiek op de rijksnota. ,,Wat ons betreft kan hij weg, in de regio is hier geen enkele behoefte aan'', was Arlmans conclusie gisteren op een inspraakavond in Leeuwarden.

Acht jaar geleden al, tijdens voorbesprekingen, was het voor de gemeenten duidelijk dat er geen nieuwe planologische kernbeslissing nodig zou zijn, omdat de aandacht voor het natuurbelang voldoende was en de streek zelf veel kon doen aan het duurzaam beheer van het gebied, stelde Arlman. Met de Europese richtlijnen en het Streekplan er bij zijn er volgens de waddengemeenten voldoende beschermende maatregelen van kracht.

Het steekt Arlman dat in de nota zo goed als alle zaken al geregeld zijn: ,,Als u straks met ons een beheer- en ontwikkelingsplan voor het waddengebied wilt samenstellen, is dat een onjuist gebaar,'' voegde hij het ministerie van ruimtelijke orde ning toe. De regio krijgt op deze manier volgens de burgemeester geen enkele kans te werken aan een beter waddengebied.

De kritiek van Arlman werd versterkt door Jan Sijbenga, wethouder van Harlingen. ,,De gemeente wordt het leven onmogelijk gemaakt'', vindt deze havenstadsbestuurder. Hoogbouw die bij de havens hoort en uitbreiding van de binnendijkse havens zit er in plaatsen als Den Helder en Delfzijl nog in. Dat geldt niet voor Harlingen, constateerde Sijbenga met nauwelijks verholen afgunst.

Waar gemeentebestuurders het nut van de nota betwijfelden, heeft het volgens natuur- en milieuorganisaties veel te lang geduurd voordat deze nieuwe versie er lag. De bestaande planologische kernbeslissing is al bijna twintig jaar oud, betoogde Lenze Hofstee van Wilde Kokkels.

Voor landschap en natuur in het waddengebied is het uitermate belangrijk dat er nu wat gebeurt, stelde ook Anky Woudstra van de Waddenvereniging. Van deze milieugroeperingen mag het waddenbeleid nog wel wat ambitieuzer.