Spring naar hoofd-inhoud

Den Helder laat tunnel varen

Den Helder is afgestapt van het idee dat er een tunnel naar Texel moet komen. Deze is niet rendabel te exploiteren en er bestaat op Texel geen maatschappelijk draagvlak, concludeert het Helders college.

Andere conclusie is dat verplaatsing van de TESO-steiger naar de noordoosthaven (marine) vele malen goedkoper is dan naar de noorderhaven.

De tunnel werd opgevoerd in het rapport 'Gaan voor goud of behoud', over de toekomst van de Helderse haven. Daarin staat de ambitie om de haven te laten uitgroeien tot hét natte logistieke centrum voor windoffshore. Onderzoek wijst uit dat de tunnel financieel niet haalbaar is en dat het Rijk of provincie deze niet zullen financieren.
Als de TESO-haven blijft, dan blijkt de Noorderhaven driemaal duurder dan de Noordoosthaven. In deze variant worden de verkeersproblemen van en naar Texel structureel opgelost. Bedoeling is het verkeer via het marineterrein om te leiden.

TESO-directeur Cees de Waal is blij dat Den Helder een duidelijke voorkeur heeft uitgesproken. 'Duidelijkheid is belangrijk, anders kunnen wij niet investeren. Deze voorkeur biedt mogelijkheden, onder meer voor een goede verkeersafwikkeling. Er zijn in het Helderse havengebied meerdere nieuwe ontwikkelingen gepland, zoals de opening van de jachthaven, de komst van Imares en Fort Harssens ontwikkelen tot bedrijventerrein, waardoor de drukte zal toenemen en het belang van de noordoosthaven groeit.'