Spring naar hoofd-inhoud

Delfzijl medefinancier Waddenfondsproject Kiek over Diek

Vanaf 2011 wil de gemeente vijf jaar lang 25.000 euro per jaar bijdragen aan het Waddenfondsproject Kiek over Diek, mits de andere drie Waddengemeenten dit ook doen.

 

Het project houdt een recreatieve ontsluiting van de Waddijken in, waardoor fietsers en wandelaars over de dijk van Lauwersoog tot Nieuw Statenzijl kunnen fietsen of wandelen. Bovendien lopen er ook fiets- en wandelpaden landinwaarts, die recreatieve bezoekjes mogelijk maken aan de bezienswaardigheden in het achterland.

Voor de gemeente Delfzijl betekent de nieuwe fietsroute dat er op toeristische overstapplaatsen nieuwe informatiepunten komen. Bovendien wordt het dan mogelijk om op de dijk te fietsen tussen de Eemshaven en Delfzijl en tussen de Johannes Kerkhovenpolder en Nieuw Statenzijl. Er komt een buitendijks fietspad tussen Delfzijl en Oterdum en een binnendijks fietspad tussen Oterdum en de Johannes Kerkhovenpolder. In de gemeente zijn drie ontsluitingen naar het achterland gepland, te weten: Hoogwatum â Spijk, Delfzijl á Appingedam en Termunterzijl á Woldendorp. De gemeente verwacht dat de nieuwe fiets- en wandelpaden een belangrijke impuls geven aan de belevingswaarde van het Waddengebied, omdat alle dijken en dorpen goed bereikbaar zijn.

Kiek over Diek is een project van de provincie Groningen, dat voortkomt uit het in 2006 opgestelde Groninger Programma Waddenfonds. De provincie heeft ook de vier Waddengemeenten en de Waterschappen bij dit project betrokken. In dit programma en uit het bidbook De Waddenkroon uit 2007 bleek al dat een fiets- en wandelpad over de Waddijk essentieel is voor het recreatief ontsluiten van het Waddengebied. In totaal bedraagt de investering in het project ongeveer zes miljoen euro in vijf jaar tijd. De provincie probeert de helft hiervan uit het Waddenfonds gefinancierd te krijgen, de andere helft moeten de vier Waddengemeenten, Waterschappen en provincie zelf betalen.