Spring naar hoofd-inhoud

Dekker: Half miljard voor Wad is genoeg (2)

DEN HAAG

In tijden van krapte en bezuinigingen is een half miljard euro voor het Waddenfonds een "gigantisch bedrag" en genoeg. Minister Dekker van VROM is niet van plan honderden miljoenen euro's extra los te peuteren bij minister Zalm van Financien.<.B>

 

In overleg met de Tweede Kamer benadrukte de bewindsvrouw dinsdagavond dat de 500 miljoen euro voor het Waddenfonds, waarmee het kabinet investeringen in het Waddengebied wil financieren, uit de schatkist komt. Het fonds wordt niet gevuld met de opbrengstenvan de extra gaswinning in het gebied.

Dekker riskeert een aanvaring met de Kamer, die vindt dat het kabinet met een half miljard te krenterig is. De fracties zijn voor de oprichting van een fonds van ongeveer 800 miljoen euro.

 

De Kamer houdt daarmee vast aan het investeringsbedrag uit het advies van de commissie-Meijer dat aan de basis ligt van het nieuwe Waddenbeleid voor de komende twintig jaar. Naast de oprichting van een Waddenfonds, waarmee investeringen in natuur en economische ontwikkeling betaald kunnen worden, maakt het kabinet met dit beleid de weg vrij voor extra gaswinning en sluit het de Waddenzee voor de mechanische kokkelvisserij per 2005.

 

Dekker vindt samen met minister Veerman van Natuur en staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken dat het kabinet royaal genoeg is geweest voor het Waddengebied. "Het is niet niks. Het is een gigantisch bedrag. Zet u dat eens af tegen de bezuinigingstaak", aldus de bewindsvrouw. Wel sprak zij de hoop uit dat het bedrag via andere wegen opgehoogd zal worden. Subsidies uit Brussel, bijdragen van provincies en gemeenten en investeringen uit het bedrijfsleven moeten het Waddenfonds verder spekken. De Kamer wil alvast geregeld hebben dat de investeringen in het Waddengebied hoe dan ook doorgaan. Ook wanneer de gaswinning om wat voor reden dan ook eerder eindigt dan de looptijd van het Waddenfonds. "We moeten zekerheid bieden aan het gebied", vindt onder meer D66-Tweede-Kamerlid Van der Ham.