Spring naar hoofd-inhoud

De Waddeneilanden versterken samenwerking

 

Op 14 maart aanstaande installeert minister Remkes de Eilander Raad, het samenwerkingsverband van de vijf waddeneilanden.

De minister zal een videoconferencing systeem in gebruik stellen. Hiermee wordt het voor de eilanden mogelijk op afstand te vergaderen en te overleggen.

De installatie, die plaatsvindt in het gemeentehuis van Dongeradeel, zal worden bijgewoond door de Commissarissen van de Koningin van Friesland en Noord-Holland en door de gemeentebesturen van de vijf eilanden.

 

Sinds het begin van de jaren tachtig werken Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog al samen in het Overlegorgaan Waddeneilanden. Deze samenwerking had voornamelijk het karakter van overleg en was feitelijk gericht op de Waddenzee en daarmee samenhangende problemen.

In de voorafgaande periode hebben de diverse gemeenteraden ingestemd met een nieuwe gemeenschappelijke regeling. Bestuurlijk is hiermee de opmaat gegeven voor een intensievere samenwerking op een breder werkterrein dan voorheen. Het doel hiervan is om de slagvaardigheid en dienstverlening richting de eilandbewoners ook op langere termijn te kunnen waarborgen. Het behoud van de zelfstandige gemeentelijke positie staat hierbij voorop.

 

Op 14 maart aanstaande wordt de nieuwe fase in de samenwerking officieel ingeluid door de installatie van de Eilander Raad. Deze raad bestaat uit leden vanuit de gemeenteraden van de vijf waddeneilanden. De Eilander Raad zal de kaders voor het gemeenschappelijk beleid vaststellen. De uitvoering van dit beleid komt voor rekening van het Eilander College dat op haar beurt bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de vijf colleges van Burgemeester en wethouders.

 

Het systeem van videoconferencing is een belangrijk instrument voor de intensievere samenwerking. Door dit systeem kunnen de vijf waddeneilanden op afstand met elkaar en met de provincies Noord-Holland en Friesland communiceren met behulp van videobeelden. Beide provincies hebben ook financieel bijgedragen aan het systeem.