Spring naar hoofd-inhoud

De virtuele polikliniek op Ameland

Cartesius Instituut en TU Delft ontwikkelen telemedicine voor eilanden

De toepassing van ICT in de gezondheidszorg maakt het mogelijk voor zorgverleners en patiënten om onafhankelijk van tijd en plaats actief samen te werken. Indien het betrekking heeft op geneeskundig handelen binnen het zorgverleningproces, wordt deze toepassing van ICT telemedicine genoemd. Binnen Friesland bestaan er verschillende initiatieven op dit gebied. Zo is er o.a. videoconferentie apparatuur in gebruik genomen voor patiëntbesprekingen en wordt er gewerkt aan het veilig uitwisselen van medisch inhoudelijke informatie via de e-mail. Het praktische deel van het projectvoorstel van het Cartesius Instituut; telemedicine voor eilanden, onderscheidt zich van deze en andere initiatieven in Friesland door teleconsultatie services te bieden die toepasbaar zijn voor het brede gebied van interne geneeskunde. Dit pilotproject zal ten uitvoer worden gebracht op Ameland. Kortom, het doel van het project is: het aanbieden van consultaties aan patiënten die zich op Ameland bevinden, met specialisten die zich in het ziekenhuis in Dokkum bevinden, via ICT, met als resultaat dat de patiënt voor diagnose en/of controle niet naar het vaste land hoeft te reizen. Vanuit dit doel kan het beoogde resultaat omschreven worden als: een operationele teleconsultatieservice die patiënten en huisartsen op Ameland en specialisten in het ziekenhuis in Dokkum relevante informatie laat uitwisselen via ICT ten behoeve van het stellen van diagnoses en het vaststellen of wijzigen van behandelplannen.


Het ontwerp zal bestaan uit medische apparatuur, communicatieapparatuur, software en protocollen, die zijn gecombineerd als een samenhangend geheel (user interface) en die zijn toegespitst op de werkcontexten van zowel de huisartsenpraktijk als het ziekenhuis. Op 13 september is op het Cartesius Instituut het projectplan gepresenteerd aan alle betrokken partijen. O.a. Ameland en Talma Sionsberg Dokkum zien heil in het project en zullen meewerken bij de ontwikkeling van het ontwerp. De ontwikkeling van het ontwerp wordt gerealiseerd door Priscilla Esser die werkt in opdracht van het Cartesius Instituut en TU Delft. Zij zal in samenwerking met de betrokken partijen de service teleconsultatie verder ontwikkelen, testen en een prototype ontwikkelen. In het voorjaar van 2009 wordt het project geëvalueerd en kan geconstateerd worden of teleconsultatie ook geschikt is voor andere afgelegen gebieden in Nederland en de rest van de wereld.