Spring naar hoofd-inhoud

De kansen van het Waddenfonds nieuwe stijl

De drie kustprovincies mogen het Waddenfonds voortaan beheren. Bij de uitvoering van de plannen die met die miljoenen worden betaald, zou onderzoek een centrale rol moeten spelen. Want we hebben nog lang niet alle kennis in huis.

Het waddengebied is een uniek natuurgebied, wat onder meer blijkt uit de status van Unesco-werelderfgoed. Voor een duurzame toekomst van het waddengebied is het daarom van groot belang dat investeringen plaatsvinden ter duurzame bescherming en ontwikkeling van de wadden als natuurgebied en voor het behoud van het unieke open landschap. Daarnaast zijn investeringen nodig die zorgen voor een gezonde regionale economische ontwikkeling die werk en inkomen biedt aan de bewoners.

Het Waddenfonds is bedoeld voor de financiering van extra investeringen in het waddengebied om bovenstaand doel te bereiken. In 2005 stelde het toenmalige kabinet voor de periode 2007 tot 2026 een bedrag van 800 miljoen euro beschikbaar, ter compensatie van de aardgaswinning onder de Waddenzee. De afgelopen jaren zijn al diverse projecten gestart met financiering uit het Waddenfonds en er is een bedrag van ruim 122 miljoen besteed aan het uitkopen van de voor de natuur schadelijke kokkelvisserij.

Volledig artikel op achtergrondpagina Friesch Dagblad