Spring naar hoofd-inhoud

Conferentie Waddenfonds

Op maandag 14 november 2005 organiseert de Raad voor de Wadden in Leeuwarden een conferentie over de besteding van het Waddenfonds.

De conferentie moet antwoord geven op de vraag wat er over twintig jaar met behulp van het Waddenfonds moet zijn bereikt in het Waddengebied, en wat daarvoor gedaan moet worden. Sprekers zijn onder meer minister Dekker van VROM, voorzitter Cazemier van de Raad voor de Wadden en directeur De Graeff van de Vereniging Natuurmonumenten.

 

De pers is van harte welkom op de conferentie die plaatsvindt in Post-Plaza, Tweebaksmarkt 25 in Leeuwarden (www.postplaza.nl)

 

Het programma:

9.15 - 9.45 ontvangst, inschrijving en koffie

9.45 - 10.00 opening door dagvoorzitter R. Mulder en welkom door mr. R.S. Cazemier, voorzitter Raad voor de Wadden

10.00 - 10.30 toespraak door mevrouw S.M. Dekker, Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

10.30 - 11.00 ir. J.J. de Graeff, directeur Vereniging Natuurmonumenten

11.00 - 11.30 drs. G. Ybema, voorzitter Adviescollege voor de Markt

11.30 - 12.00 programma's en projecten voor het Waddenfonds;

interview met:

dr. ir. J. Kuiper, directeur Landschap Noord-Holland

mr. F.G.M. Conyn, voorzitter Kamer van Koophandel

en Fabrieken voor Noordwest-Holland

de heer F.A.M. Keurentjes, Land-en Tuinbouw Org. Noord

drs. G.J. van Balsfoort, secretaris Productschap Vis

12.00 - 13.00 lunchpauze

13.00 - 13.20 introductie middagprogramma, gevolgd door deelsessies

16.15 - 16.25 slotbeschouwing door mr. R.S. Cazemier

 

Het volledige programma van de conferentie kunt u vinden op

www.Info@raadvoordewadden.nl

 

Deze conferentie is georganiseerd door de Raad voor de Wadden in samenwerking met het ministerie van VROM, de natuurbeschermingsorganisaties, het georganiseerde bedrijfsleven en LTO-noord.