Spring naar hoofd-inhoud

Commissaris Ed Nijpels op Ameland

Afgelopen vrijdag was de Commisaris van de Koningin Ed Nijpels op bezoek. Regelmatig brengt hij een werkbezoek aan gemeente Ameland. Tijdens dit bezoek worden actuele onderwerpen besproken.

Een van de actuele onderwerpen is nog steeds het rampenplan, hierin

staat wat er allemaal moet gebeuren als er een ramp gebeurt. Ook de KNRM speelt hierin een belangrijke rol. Daarom werd de Commissaris opgehaald met de Maria Hofker. Daarna werd een bezoek gebracht aan de vuurtoren. Tijdens de beklimming is gesproken over de leggerproblematiek en het minimabeleid. Ameland wil graag dat er kleine aanpassingen worden aangebracht in de voorgestelde grenzen voor de legger, zodat in elk geval alle zomerwoningen binnen beschermd gebied vallen. Staatssecretaris Mevrouw Melanie Schults van Rijks-waterstaat komt hiervoor binnenkort naar

Ameland.

 

Het beleid voor wat betreft de bijstandsuitkeringen op Ameland is bijzonder, ook de Commissaris was onder de indruk. De gemeente begeleidt de mensen die een uitkering komen aanvragen intensief, met als doel dat er geen nieuwe mensen in de bijstand komen. Dit kan inhouden dat er gekeken wordt naar een opleiding of werkervaringsplaats. Er is veel contact met ondernemers en samen met de nieuwe werkgever wordt de persoon naar een werksituatie toe begeleid. De werkgever loopt daarbij geen fincieel risico. De gemeente vult bijvoorbeeld het loon aan naar minimumloon als iemand maar voor 40 % arbeidsproductief is.

 

Verder heeft de heer Nijpels ook een gesprek gehad met de fractievoorzitters van de gemeenteraad. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: investeren in de nieuwe musea, nominatie Werelderfgoed en het dualisme. In reactie op de discussie of er in deze tijd wel geld gestoken moet worden in zulke grote projecten gaf Nijpels aan dat de provincie zich geen zorgen maakt over de financiƫle positie van gemeente Ameland.