Spring naar hoofd-inhoud

Camerapaal in Waddenzee gaat 24 uur per dag mosselbanken bekijken

Texel - Op 31 augustus wordt in de westelijke Waddenzee, nabij de Noord-oostkust van het eiland Texel (De Cocksdorp) de eerste camerapaal van het herstelproject Mosselwad geplaatst.

Hierop is een geavanceerd videosysteem gemonteerd dat onderzoekers in staat stelt om 24 uur per dag waarnemingen te verrichten op zandplaten en mosselbanken in de Waddenzee. Met deze waarnemingen brengen de onderzoekers in kaart welke fysische en ecologische processen zich afspelen op de anders moeilijk bereikbare mosselbanken. In het loop van het jaar volgen nog twee camerapalen.

De 10 meter hoge camerapaal is uitgerust met een innovatief monitoringsstation dat is ontwikkeld door het Departement Fysische Geografie van de Faculteit Geowetenschappen in Utrecht. De camera kan bijna 360 graden rondom kijken en is geprogrammeerd om rekening te houden met de lokale condities. Bij laag water registreert de paal de vorm en de patronen van de mosselbank en het foerageergedrag van vogels. Bij hoogwater registreert de camera de golven en de stroming over de bank. Het systeem is voorzien van infrarood lampen en kan ook 's nachts vogelopnames maken. De gebruiker kan de paal vanaf de vaste wal besturen.

Een tweede camerapaal wordt eind van dit jaar op het Brakzand, een mosselbank ten zuiden van Schiermonnikoog, geplaatst. De derde paal zal volgend jaar op een binnen dit project nog aan te leggen mosselbank in de Westelijke Waddenzee geplaatst worden.

De camerapaal bij Texel zal in september operationeel zijn. Een selectie van de videobeelden is dan te bekijken via www.mosselwad.nl. De resultaten van het onderzoek worden in 2015 gepresenteerd in het Handboek herstel en beheer mosselbanken.

Mosselwad

Mosselwad is een project in het kader van het Waddenfonds en loopt van 2009 tot 2015. Het project beoogt het herstel van mosselbanken in de Waddenzee te bevorderen door nieuwe experimentele mosselbanken aan te leggen, de ontwikkeling van zich herstellende mosselbanken (bestaande en aangelegde) te volgen. Mosselwad is een gezamenlijk project van Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen, IMARES, Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ), SOVON Vogelonderzoek Nederland, NIOO-Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie en de vereniging Kust & Zee. Mosselwad is gefinancierd door het Waddenfonds, Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincies Noord-Holland en Friesland.

www.mosselwad.nl