Spring naar hoofd-inhoud

Brussel overweegt stappen tegen gaswinning Waddenzee

 

De Europese Commissie overweegt verdere stappen tegen de Nederlandse plannen voor aardgaswinning in de Waddenzee. Dit blijkt uit een antwoord van milieucommissaris Wallström op een schriftelijke vraag van GroenLinks-europarlementariër Kathalijne Buitenweg.

 

'Op basis van de informatie die Nederland heeft verstrekt, zal de Commissie oordelen of ze in deze zaak verdere stappen moet ondernemen', aldus Wallström in haar schriftelijke reactie. Dit voorjaar zette de Europese Commissie al de ongebruikelijke stap om de Nederlandse regering een waarschuwingsbrief te sturen. Hierin werd Nederland herinnerd aan haar verplichtingen tot bescherming van de Waddenzee.

 

Buitenweg stelde haar vraag naar aanleiding van een uitspraak op 7 september van het Europees Hof van Justitie over kokkelvisserij in de Waddenzee. Het hof oordeelde dat een vergunning hiervoor alleen mocht worden verstrekt indien 'het bewijs is geleverd dat er geen significante schade ontstaat aan een natuurgebied dat onder de habitatrichtlijn valt'. De Waddenzee is zo´n gebied. Na deze uitspraak besloot minister Veerman de kokkelvisserij in de Waddenzee per 1 januari 2005 te verbieden.

 

Buitenweg vroeg zich onder meer af in hoeverre de uitspraak in deze kokkelzaak gevolgen zou hebben voor het standpunt van de Europese Commissie betreffende de Nederlandse plannen voor gaswinning. 'In het algemeen gesproken lijkt het arrest van het Hof van Justitie de benadering van de Commissie te bevestigen', aldus Wallström.

 

Het Europees Hof gaf in haar uitspraak aan dat het wetenschappelijke bewijs dat er geen schade aan het natuurgebied optreedt 'zeer streng' moet zijn. De Nederlandse plannen voor aardgaswinning in de Waddenzee voorzien echter in een tijdelijke bodemdaling in de Waddenzee. In april 2004 gaf de Commissie al aan dat ook een tijdelijke inbreuk op de habitatrichtlijn niet is toegestaan.

 

"Hieruit valt te concluderen dat de Nederlandse plannen voor gaswinning in de Waddenzee volgens de Europese Commissie illegaal zijn", aldus Kathalijne Buitenweg. De eurocommissaris schrijft over deze zaak momenteel overleg te plegen met de Nederlandse regering.

 

In het voorjaar adviseerde de commissie Meijer de Nederlandse regeringom gaswinning in de Waddenzee toe te staan. De commissie deed dit na een nieuwe weging van bestaand materiaal. GroenLinks zijn geen nieuwe wetenschappelijke studies bekend die aantonen dat winning geen schade aanricht.

 

Het is nooit zeker geworden dat gaswinning in de Waddenzee kan plaatsvinden zonder schade voor natuur en milieu. Daarom heeft Paars 2 eind jaren negentig - met steun van D66 en CDA - besloten af te zien van winning in de Waddenzee. Wat GroenLinks betreft blijft het voorzorgsbeginsel gehandhaafd om dit prachtige natuurgebied te beschermen.