Spring naar hoofd-inhoud

Brede groene dijk goed alternatief voor traditionele stenen dijk

Brede groene dijken zijn goedkoper in aanleg en bieden vaak meer bescherming dan traditionele dijken met een steen- of asfaltbekleding. Bovendien passen ze doorgaans beter in het landschap. Daarom zou er bij dijkversterkingen meer aandacht moeten komen voor dit alternatief.

Dit blijkt uit de studie die door Deltares en Alterra Wageningen UR is uitgevoerd voor de dijkverzwaringen in het Eems-Dollardgebied. PRW hielp mee aan dit onderzoek door capaciteit en kennis beschikbaar te stellen. In het onderzoek 'Nadere verkenning Groene Dollarddijk' zijn de mogelijkheden van een Brede groene dijk langs de Dollard beoordeeld en zijn de aanlegkosten en veiligheidsniveau van een Brede groene dijk met een traditionele dijk vergeleken.

Volledig artikel met download onderzoek op website Programma Rijke Waddenzee