Spring naar hoofd-inhoud

Bouw gemeentehuis mogelijk snel hervat

WEST-TERSCHELLING - De schade die Terschelling ondervindt door het faillissement van de aannemer van het nieuwe gemeentehuis, blijft beperkt als de rechter vandaag beslist dat het dakbedekkingbedrijf en de installateur hun werkzaamheden kunnen voortzetten.

Die beslissing wordt reëel geacht, omdat de verschillende onderdelen van de nieuwbouw afzonderlijk zijn aanbesteed.
,,Dan valt het dus allemaal best mee want het bouwkundige deel is bijna voltooid.'', zegt CDA-fractievoorzitter Ale Romar, In het gunstigste geval kan de bouw nog deze week worden hervat, denkt hij.

De gemeenteraad kreeg vrijdag telefonisch te horen dat de bouwer van het nieuwe gemeentehuis, HBC bouw uit Hoogeveen het faillissement heeft aangevraagd, Gisteren zijn de fractievoorzitters bijgepraat door de gemeentesecretaris en de juridische medewerkers. De nieuwe aanbouw, waarin de ambtenaren hun werkplek zullen krijgen staat er eigenlijk al, het verkeert in het eindproces. De rest moet ingevuld worden door onderaannemers, die echter niet door de hoofdaannemer zijn ingehuurd.

,,De vraag is nu of er een nieuwe aanbesteding moet komen, of dat het onderhands kan'', heeft Cees van der Kolk (Plaatselijk Belang ) begrepen. ,,Dat laatste zou zeker tijd besparen. En tijd is geld.'' Hij denkt dat er wel een aannemer te vinden is die het voor een redelijke prijs wil afmaken. ,,Het is niet gezegd dat dat veel meer gaat kosten.''

Van der Kolk heeft tijdens het overleg met de fractievoorzitter geïnformeerd in hoeverre de gemeente zich heeft ingedekt tegen een mogelijk faillissement. ,,In de particuliere sector is het gangbaar een garantie te vragen van 10 procent van de bouwsom. Of dat bij de bouw van overheidsgebouwen ook gebruikelijk is, ga ik elders navragen.'' Op Terschelling is slechts €20.000 in een garantiefonds gestort, is hem gebleken.

Mag het misschien allemaal meevallen met de nieuwe aanbouw, voor de verbouw van het bestaande raadshuis en de constructie van de verbinding tussen beide gebouwen zal zeker een nieuwe aanbesteding nodig zijn. Dat die prijziger uitpakt dan de huidige, is voor Teun de Jong (PvdA) zeker. ,,Het bedrijf uit Hoogeveen heeft wel eens aangeven dat het niet meeviel, dat het duurder werd dan hij had verwacht. Maar ik weet niet hoe goot de werkhonger van de aannemers momenteel is.'' Dat de uiteindelijke oplevering vertraging zal oplopen is voor hem eveneens duidelijk.