Spring naar hoofd-inhoud

Bospest bedreigt duinen van Ameland

HOLLUM - De Amerikaanse vogelkers vormt een bedreiging voor het Amelander duingebied.

De struik, ook bekend als bospest, breidt zich hardnekkig uit ten koste van andere boom- en struiksoorten. Nu al is 15 procent van de bossen en duinen door de vogelkers ingenomen.

Staatsbosbeheer begint dit najaar een proef met rigoureuze bestrijding. Vooral op het westelijke deel van het eiland zal de kettingzaag flink worden gehanteerd. Omdat omzagen alleen onvoldoende is - de resterende wortels lopen weer heel snel uit - wordt ook het bestrijdingsmiddel glyfosaat ingezet.

Zonder ingrijpen verdringt de vogelkers de bestaande bossen. Deze zijn van groot belang voor het duingebied omdat zij zandverstuivingen en uiteindelijk erosie van de natuurlijke zeewering voorkomen. De vogelkers is in de jaren dertig van de vorige eeuw op Ameland aangepland. De struik doet het goed op zure, humusrijke gronden. Verwacht wordt dat eenmalige toepassing van glyfosaat voldoende is, al zullen de kiemkrachtige zaailingen nog jarenlang moeten worden bestreden. Deze worden door vogels, die dol zijn op de besjes van de vogelkers, via de vogelpoep verspreid.

Ook vanwege de inzet van het zeer krachtige maar biologisch afbreekbare bestrijdingsmiddel voert Staatsbosbeheer overleg over de proef met gemeente- en provinciebestuur en Rijkswaterstaat. Als de aanpak effectief blijkt, kan deze ook worden toegepast op de andere Waddeneilanden.