Spring naar hoofd-inhoud

Borkum jubelt om uitspraak Nuon-centrale

BORKUM - Op het Duitse waddeneiland Borkum heerst een jubelstemming. De vernietiging van de milieuvergunning voor de bouw van de Nuon electriciteitscentrale in de Eemshaven is het beste nieuws sinds tijden voor het eiland dat het predikaat kuureiland heeft.

Volgende week bijeenkomst Duitse burgemeesters
Borkum vreest dat de bouw van zowel kolen- als electriciteitscentrales in de Eemshaven grote gevolgen heeft voor de goede naam van het eiland, maar ook van alle andere Ostfriesische kuureilanden. Eerder dit jaar stuurde het gemeentebestuur van Borkum al een resolutie naar de provincie Groningen. Daarin werd uitvoerig beargumenteerd waarom Borkum tegen de bouw van centrales is. Volgende week komen de burgemeesters van de Ostfriesische waddeneilanden bij elkaar. "We zullen dan een gezamenlijke strategie afspreken hoe we ons tegen de bouw van deze centrales zullen weren", zegt burgemeester Kristin Mahlitz van Borkum. "Ik kan me voorstellen dat er weer een pittige brief naar de provincie Groningen en de bouwers van de centrales uitgaat."

Mahlitz zegt enorm blij te zijn dat de Raad van State de milieuvergunning heeft vernietigd. "Ik val bijna van m'n stoel, in positieve zin dan. De uitspraak van de Raad van State zie ik als een eerste stap in de goede richting. Het beste is natuurlijk dat de bouw definitief verboden wordt, maar dit is een positieve stap. Ik gun de Eemshaven een goede ontwikkeling, maar niet dat zoiets ten koste gaat van Borkum en zijn goede naam. Wij willen niet dat toeristen en kuur-oordbezoekers wegblijven, omdat de lucht rondom en boven ons eiland niet zuiver is."

Borkum en de andere Duitse waddeneilanden zijn voor hun inkomsten bijna honderd procent afhankelijk van toeristen. Borkum wordt veel bezocht door zieke bejaarden die op de schone, heilzame lucht afkomen. Drie zorgverzekeraars hebben in totaal zeshonderd bedden in speciale kuur-klinieken. Deze bedden zijn het complete jaar bezet. "We zitten dus niet te wachten op vieze, onzuivere lucht vanuit de Eemshaven", zegt Mahlitz. Afgelopen week nog waren vertegenwoordigers van Nuon, de provincie Groningen, Groningen Seaports en de Waddenvereniging op Borkum aanwezig voor een informatiebijeenkomst. Bijna driehonderd, grotendeels, verontruste inwoners van Borkum kregen te horen wat voor ontwikkelingen er momenteel zijn in de Eemshaven. De informatiebijeenkomst was georganiseerd door de Besorgte Borkumer Bürger. Een burgerinitiatief die fel gekant is tegen welke vorm van industrie dan ook die voor vervuiling zorgt waardoor de Duitse waddeneilanden schade oplopen.

Overnachtingen
Borkum wordt jaarlijks door 250.000 mensen bezocht die garant staan voor 2,3 miljoen overnachtingen. Naast drie kuurklinieken van zorgverzekeraars zijn er ook talloze privé-klinieken.