Spring naar hoofd-inhoud

Bodemdaling tot in 2060 voorspellen

Bodemdaling in de Waddenzee is al onderwerp van menig wetenschappelijk onderzoek geweest. Maar het kan nog beter, meent de Waddenacademie.

Het zou mooi zijn als nu eens duidelijk werd wat de bodemdaling als gevolg van gaswinning is onder de Wadden op langere termijn. Hessel Speelman, voorzitter van een door de Waddenacademie in het leven geroepen wetenschappelijke begeleidingscommissie, noemt een prognose voor het jaar 2060. Dan is de gaswinning al enkele decennia achter de rug en is ook het na-ijleffect van de bodemdaling na afloop van de gaswinning duidelijk.
 
Met enige regelmaat komt de Nederlandse Aardoliemaatschappij  (NAM) met een aanvraag voor winning uit een gasveld onder de Wadden. Het Staatstoezicht op de mijnen van het ministerie van economische zaken verleent die vergunning doorgaans onder strikte voorwaarden, zoals monitoring van de ondergrond, de oppervlakte ende biosfeer. Dit om de effecten van de winning in kaart te brengen. EZ, de NAM en de Waddenvereniging willen nu een kwalitatief  beter wetenschappelijk onderzoek naar de effecten op langere termijn van de gaswinning, waaraan ook onafhankelijke onderzoekers meewerken. De Waddenacademie heeft het voortouw genomen en een begeleidingscommissie gevormd.
 
Zes deskundigen uit binnen- en buitenland zullen de komende jaren het onderzoek sturen en begeleiden. Dit moet binnen 2,5 jaar leiden tot nieuwe inzichten in de technologie om bodemdaling heel precies te meten. Speelman: ,,Dit is in de Waddenzee gecompliceerd, want we hebben te maken met een dynamisch systeem dat continu aan verandering onderhevig is.’’

Artikel op website Waddenacademie