Spring naar hoofd-inhoud

Bijeenkomst nieuwe Eilander Raad

Den Burg

Op donderdag 27 april zal de Eilander Raad van 'De Waddeneilanden' voor het eerst in haar nieuwe samenstelling bijeenkomen in het gemeentehuis van Dongeradeel.

De raad zal aan de hand van het beleidsplan 2006-2010 onder andere spreken over de huidige stand van zaken met betrekking tot de samenwerking tussen de eilanden en de invulling voor de toekomst.

De Eilander Raad bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenteraden van de vijf Waddeneilanden en is in het leven geroepen in het kader van een verdergaande samenwerking tussen de eilanden. Deze samenwerking heeft als doel duurzame zelfstandigheid van de eilandgemeenten, de bevordering van de bestuurlijke slagvaardigheid, de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger en het zijn van gesprekspartner voor andere overheden. De taak van de Eilander Raad is het op elkaar afstemmen en vaststellen van globale beleidslijnen en het beschikbaar stellen van financiƫn voor de uitwerking hiervan.

De Eilander Raad komt op 27 april voor de vierde keer bijeen. Het is de eerste maal dat de raad in de nieuwe bezetting - als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen in maart jl. - bij elkaar komt. Voorafgaand aan de vergadering zal een informele bijeenkomst voor de raadsleden plaatsvinden voor kennismaking en uitwisseling van informatie.