Spring naar hoofd-inhoud

Bezwaar tegen pompgebouw afvaloven volgens commissie gegrond

De commissie voor de klachten en bezwaarschriften van de gemeente Harlingen heeft dinsdag 19 april adviezen uitgebracht over bezwaren die zijn ingediend tegen onderdelen van de Reststoffenenergiecentrale in Harlingen. De commissie is van mening dat de bouwvergunning voor de leidingbrug terecht is verleend door het college van B&W. Het pompgebouw is volgens de commissie echter in strijd met het bestemmingsplan. De commissie adviseert het college dan ook om het bezwaar van de Stichting Afvaloven Nee tegen het pompgebouw gegrond te verklaren.

Door de Stichting Afvaloven Nee was bezwaar gemaakt tegen de op 15 oktober 2010 verleende bouwvergunning voor een pompgebouw en de op 9 september 2010 verleende bouwvergunning voor een leidingbrug. Naar aanleiding van de bezwaren heeft de commissie op 21 februari 2011 een hoorzitting gehouden.

Het college van B&W zal de adviezen van de commissie bestuderen en vervolgens besluiten of de adviezen als dan niet gevolgd zullen worden.