Spring naar hoofd-inhoud

Beperking kitesurfen bij Groene Strand opgeheven

Leeuwarden - Het kitesurfen bij het Groene Strand van West-Terschelling hoeft van de Leeuwarder rechtbank niet beperkt te blijven tot de drie zomermaanden.

"Ik heb meteen Rijkswaterstaat gebeld: doe die vergunning maar de deur uit", reageert Dirk Jan Moes van Surfclub Terschelling op de uitspraak. Rijkswaterstaat wilde het kitesurfen alleen in juni, juli en augustus toestaan. De tachtig leden tellende club van Terschelling vindt die periode te kort en tekende bezwaar aan.

Volgens bestuursrechter Erik de Witt heeft de beperkende maatregel van Rijkswaterstaat onvoldoende juridische grondslag. De Waddenvereniging en Vogelbescherming Nederland verzetten zich tegen het uitbreiden van de surfmogelijkheden, omdat daarmee de verstoring van een hoogwatervluchtplaats voor rosse grutto's zou dreigen. Die stelling werd op de zitting van 11 maart bestreden door bioloog Piet Zumkher.