Spring naar hoofd-inhoud

Belgen volgen nauwgezet oogst van nieuwe mosselen op het wad

Wat de Hollandse Nieuwe is voor Nederland, zijn de mosselen voor België. Met smart wachten de zuiderburen op de nieuwe oogst uit de Waddenzee en de Zeeuwse wateren.

HARLINGEN - De Belgische pers was gisteren massaal vertegenwoordigd op de excursie aan boord van mosselkotter Bru 8. Die inspecteerde op enkele mosselbanken ten zuiden van Terschelling de kwaliteit van de mosselen.

 

Als schipper Marius Padmos de netten binnenhaalt en zijn collega Wim Schot met zijn zakmes een mosseltje open wrikt, wordt hij omringd door Belgische camera's en microfoons. ,,Ik moet zeggen, hij is nog niet helemaal op gewicht, maar de smaak is voortreffelijk", zegt Schot met veel gevoel voor marketing. Daarop bericht de verslaggeefster van Radio Donna naar België: ,,Lieve luisteraars. We zullen nog even moeten wachten op onze mosseltjes, maar ik kan u al wel verklappen, dat ze lekker zijn."

De overige mosselkwekers en medewerkers van het Nederlands Visbureau zien het schouwspel tevreden aan. Het promotiebureau heeft alles uit de kast gehaald om de Belgische media op het wad te krij gen. Journalisten konden per vliegtuig van Deinze naar Den Helder. Vandaar ging het in een volle bus naar Harlingen.

 

De Belgische consument is van groot belang voor de Nederlandse mosselsector (80 vergunninghouders, 2500 directe en indirecte banen). Vorig jaar bedroeg de mosseloogst 60 miljoen kilo. Tweederde daarvan ging naar België. De Nederland se consumptie groeit weliswaar jaar op jaar, maar met zo'n 12 miljoen kilo kunnen we nog lang niet tippen aan de Belgen.

 

Voor dit jaar verwachten de mosselkwekers wederom 60 miljoen kilo aan te voeren. Volgend jaar zal dat aanzienlijk minder zijn, zo is nu al duidelijk. Dat komt doordat er vorig jaar nauwelijks mosselzaad gevangen kon worden. Zo'n klein mosselschelpje doet er twee jaar over om uit te groeien tot een volwaardige consumptiemossel.

 

Mosselkwekers denken vaak met weemoed terug aan de periode voor 1990. Toen mocht in de hele Waddenzee nog vrij op mosselzaad gevist worden. Maar in dat jaar werd de oostelijke Waddenzee (vanaf Oost- Terschelling tot Zwarte Haan) afgesloten voor de mosselsec tor. ,,En terwijl daar het beste zaad ligt", bromt kweker Peter Zoeteweij. ,,Dat komt doordat dit deel van het wad vaker droog ligt. Daardoor ontwikkelt de mossel een mooi, sterke, zwarte schelp om zich te beschermen tegen vogels, krabben en zeesterren. Bovendien zijn ze door hun kracht makkelijker te verwerken. In die goede jaren voerden we wel 100 miljoen kilo aan."

 

De mosselsector is meer en meer overgeleverd aan de politiek en de rechterlijke macht. Dat werd op 7 september vorig jaar eens te meer duidelijk toen het Europese Hof adviseerde dat naast de kokkelvisserij ook de mosselkweek onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn valt. De Raad van State heeft dat advies 7 september van dit jaar overgenomen. Dat bete kent dat de mosselsector moet aantonen dat de kweek geen schadelijke gevolgen heeft voor natuur en milieu. ,,En dat is verdraaid lastig", zegt secretaris Hans van Geesbergen van de producentenorganisatie mosselen. ,,Want kun jij bewijzen dat er geen witte kraaien zijn?"

 

De mosselsector heeft nu aangeboden om met natuur- en milieuorganisaties plannen te maken voor een duurzame visserij. De organisaties hebben dat aanbod aanvaard en al toegezegd dat wat hun betreft de mosselkweek niet van het wad hoeft te verdwijnen. ,,Onze basis is dus beter dan die van de kokkelvissers", concludeert Van Geesbergen. ,,Hoe dat komt? Ik denk mede omdat de mossel aaibaarder is dan de kokkel."