Spring naar hoofd-inhoud

Beatrix ervaart 'eilandgevoel' op Terschelling

IJscoman Tjeerd Alkemade wil het wel weten: nadat koningin Beatrix zijn ijskarretje aan de voet van het zeeliedenmonument was gepasseerd, stond hij nog een half uurtje te 'shaken'.

Niet alleen omdat hij onder de indruk is van de verschijning van de majesteit - ,,Goh, daar komt toch wel iemand aan!'' - maar ook door zijn eigen actie. Op het moment suprème rent de jeugdige venter met een ijsje in zijn hand naar de vorstin toe: ,,Majesteit, mag ik u dit aanbieden?'' Nog voor zij nee kan zeggen, grijpt de politie in. Alkemade grijnst, het publiek applaudisseert. En vervolgens doet de ijsverkoper goede zaken.

Want druk is het wel op het Groene Strand van West-Terschelling, als koningin Beatrix er om half een per helikopter aankomt. De toeschouwers staan bij de duinen op. Heel veel in levende lijve, maar ook met een tiental metershoge portretten. De foto's van markante eilanders zijn de afgelopen jaren te zien geweest tijdens het jaarlijkse Oerolfestival. Dat weet niet iedereen: ,,Zijn dat jullie asiel- zoekers?'', vraagt een onwetende badgast.

 

Er is meer spontaniteit tijdens het bezoek. De koningin neemt naast tekeningen onder meer een bosje van het - beschermde! - lamsoor in ontvangst. En ook enkele paren gebreide sokjes in Terschellinger kleuren, voor de kleinkinderen. Ze verdwijnen, samen met een grote mand met eilander producten in een door twee Terschellinger meisjes voortgetrokken bolderwagen, die in het gevolg meegaat.

 

En geheel buiten het programma om krijgt de vorstin in de Torenstraat een speciale tandem aangeboden. Deze duofiets biedt ouders of begeleiders van een gehandicapt kind de mogelijkheid om samen mobiel te zijn. ,,De koningin zal de tandem waarschijnlijk aan een kindertehuis schenken'', verwacht initiatiefnemer Anneke Knop.

 

Het bezoek van koningin Beatrix aan Terschelling wordt na afloop als vrolijk en ontspannen bestempeld. ,,Wij zijn erin geslaagd om de koningin even het eilandgevoel te laten ervaren'', concludeert burgemeester Jurrit Visser. ,,Zij heeft kennisgemaakt met een aantal specifieke kanten van het leven op een eiland.''

 

De burgemeester heeft samen met zijn collega's van de andere Waddeneilanden die aspecten belicht tijdens een gesprek op de sleepboot Holland. Daar kwamen onder meer de samenwerking tussen de eilanden, het convenant voor de veerverbindingen, de visserij, en de agrarische sector aan de orde. De bestuurders benadrukten dat het dikwijls frustrerend is dat de bijzondere positie steeds opnieuw bevochten moet worden. ,,Al gaat het maar om de OV- jaarkaart voor studenten'', verzuchtte Paul Verhoeven van Ameland.

 

De koningin maakte tijdens deze ontmoeting aantekeningen. Toen Ed Nijpels voorstelde verder te gaan, zei ze: ,,Maar ik heb nog zo veel vragen'', waarna ze wethouder Wiebe de Haan verzocht uitleg te geven over de boeren op Terschelling.