Spring naar hoofd-inhoud

Baggeraar blaast slib met eb de haven uit

WEST-TERSCHELLING Uit de haven van West-Terschelling wordt de komende weken ruim 50.000 kuub slib verwijderd

WEST-TERSCHELLING Uit de haven van West-Terschelling wordt de komende weken ruim 50.000 kuub slib verwijderd. Op sommige plaatsen ligt de bagger anderhalve meter hoog. Een conventioneel baggerschip komt daar niet aan te pas. Al het bezinksel wordt op vrijwel dezelfde manier verwijderd als het is binnengekomen: door de getijstroom.

Het vaartuig Airset van baggerbedrijf De Boer uit Sliedrecht blaast het slib met een mengsel van water en lucht los van de bodem. De slibdeeltjes gaan zweven en drijven met de stroom mee. Er wordt alleen gewerkt bij eb wanneer het water de haven uitstroomt. ,,Het is een revolutionaire manier van baggeren", zegt Kees-Jan Smit van Rijkswaterstaat. ,,Voordeel is dat de bodem egaler wordt afgewerkt. Ook kan het slib nu veel makkelijker uit alle hoekjes en gaatjes en zelfs van onder de steiger worden weggespoeld."

 

De nieuwe werkwijze is niet toepasbaar in de jachthaven, omdat daar geen stroom loopt. Zodra na de herfstvakantie de laatste passanten zijn vertrokken, gaat hier een kraanschip aan de slag om nog eens 10.000 kuub weg te halen. Deze specie wordt 1500 meter buiten de havenmond in de diepe geul gestort. Volgens Jolle de Jong, voorzitter van de passantenhaven zijn de kosten in twee jaar tijd fors gestegen. ,,Vorige keer betaalden we €23.000, nu al €37.000." Het uitbaggeren van de rijks- en veerhaven kost € 50.000.

 

Voordat gisteren met het uitdiepen is begonnen, heeft een harkschip de havenbodem van ongerechtigheden ontdaan. De 'vangst' bestond uit vijftien fietsen en een winkelwagentje.De totale baggerbeurt hoort bij de overdracht van de haven van rijk naar gemeente. Ook worden reparaties uitgevoerd aan de stalen damwand waar de veerboot Friesland afmeert. Bij de opknapbeurt hoort tevens reparatie van de gaten in de oostelijk dam die zijn ontstaan toen de veerboot Midsland er vorig jaar augustus op vastliep. Waterstaat hoopt dat de overdracht nog voor de jaarwisseling plaatsvindt.