Spring naar hoofd-inhoud

Ameland lokt vis uit zee naar sloot met gezuiverd rioolwater

AMELAND - Gezuiverd rioolwater moet op Ameland gebruikt worden om de stand van bedreigde vissoorten als paling, glasaal en de driedoornige stekelbaars te verbeteren.

Via buizen onder de dijk moeten de vissen straks uit de Waddenzee het eiland opzwemmen naar het voor hen aantrekkelijke gezuiverde afvalwater. Hier kan de vis opgroeien in de zoetwatersloten en meertjes.

Nu wordt het rioolwater van het eiland na zuivering in de Waddenzee geloosd. In de zomer gaat het om zo'n 3000 kuub per dag. Volgende maand presenteert Wetterskip Fryslân een plan om dat water in te zetten ten behoeve van de visstand. Het waterschap hoopt de 750.000 euro los te krijgen uit het Waddenfonds.

Na de zuiveringsinstallatie tussen Nes en Ballum komt het afvalwater straks in de oude zandwinplek van Rijkswaterstaat terecht, enkele honderden meters verderop. Hier wordt het door riet en andere beplanting verder gezuiverd. Vervolgens stroomt het water naar de sloot onder de Waddenzeedijk. Vissoorten in de Waddenzee proeven via buizen onder de dijk het voormalige afvalwater en worden zo naar het eiland gelokt.

Veel vissoorten die in zee worden geboren en opgroeien in zoetwater worden met uitsterven bedreigd. Dijken en sluizen maken het voor deze vis steeds moeilijker om het binnenwater te bereiken. Om dit te voorkomen legt het waterschap in Friesland steeds vaker vishevels (Zwarte Haan) en zuiveringsmoerassen (Grou) aan.