Spring naar hoofd-inhoud

Akkoord kabinet over gaswinning in Waddenzee kwestie van tijd

DEN HAAG

Het kabinet zal zo goed als zeker boren naar gas onder de Waddenzee toestaan.

Tegelijkertijd komt er een fonds voor investeringen in de natuur en voor het uitkopen van de kokkelvissers in de Waddenzee.

 

De meest betrokken ministers zitten al op een lijn. De omvang van het Waddenfonds is volgens ingewijden nog inzet van de laatste onderhandelingen, naast enkele andere kleinere kwesties. Zij gingen er maandag echter van uit dat het voltallige kabinet 25 juni akkoord zal gaan met gaswinning in de Waddenzee.

CDA-minister Veerman van Landbouw sprak maandagavond van "een groeiende consensus". Dat er 500 miljoen euro wordt uitgetrokken voor een Waddenfonds, "ligt in de schoot der toekomst", voegde hij eraan toe.

Zijn collega's Dekker (VROM) en Brinkhorst (Economische Zaken) bespraken vrijdag de Waddenzee en het rapport van de commissie-Meijer. Veerman, zelf op bezoek in Oost-Europa, was door een topambtenaar vertegenwoordigd.

 

De adviesgroep-Meijer raadt schuin boren vanaf de wal onder de Waddenzee aan en pleit voor een natuurfonds. Veerman benadrukte dat er nog geen kabinetsbesluit ligt en de ministerraad nog kan terugkomen op de wensen van de meest betrokken ministers.

Het is de bedoeling dat ook kokkelvissers een beroep kunnen doen op het Waddenfonds. De commissie-Meijer adviseerde deze beroepsgroep zeven jaar de tijd te geven om te schakelen op milieuvriendelijke teelt, maar de perspectieven daarop zijn slecht.

 

In de Tweede Kamer is sinds begin april een meerderheid eveneens voor gaswinning onder de Waddenzee. Toen gaven CDA en D66 de eerdere bezwaren op. VVD en LPF waren al voorstander. PvdA is en blijft een geharnast tegenstander van de gaswinning. Ook GroenLinks ageert fel tegen de plannen die in strijd zouden zijn met Europese natuurbeschermingsregels. Het gaat om een toetsing aan de zogenoemde Vogel- en Habitatrichtlijn, maar bronnen in Den Haag maken zich daar niet al te veel zorgen over.

 

De natuurorganisaties die bij de Waddenzee betrokken zijn, vinden de uitlatingen van minister Veerman "op zijn zachtst gezegd onzorgvuldig". Volgens woordvoerder H. Revier zou er eerst nog onderzoek worden gedaan door Alterra en het Rijksinstituut voor Kust en Zee. "Dat was vrijdag nog niet klaar", aldus Revier.

Bovendien zou daarna nog overleg plaatsvinden met de natuurorganisaties voordat er een kabinetsbesluit komt. Als dit besluit niet via de formele weg wordt genomen en afspraken niet worden nagekomen, staat de weg naar de rechter open, aldus Revier.