Spring naar hoofd-inhoud

Afvaloven mag bij Harlingen

Leeuwarden - Afvalsturing Friesland krijgt een vergunning voor de bouw van een verbrandingsoven voor afval van huishoudens en bedrijven bij Harlingen. Het provinciebestuur heeft unaniem besloten om de milieuvergunning te verlenen.

In het eerste jaar mag daar voor enkele vervuilende stoffen van worden afgeweken om de rookgasreiniging goed op orde te krijgen. De vuilverbrander mag jaarlijks maximaal 228.000 ton afval verwerken, dat voor de helft per schip wordt aangevoerd.

In Harlingen en omgeving leven veel bezwaren tegen de komst van de afvalverbrander. Volgens de provincie is gebrek aan maatschappelijk draagvlak op zichzelf geen reden om een vergunning te weigeren.

Meer informatie over dit onderwerp op deze site