Spring naar hoofd-inhoud

Achthonderd miljoen voor duurzame ontwikkeling Waddenzee

Onder grote druk van D66 gaat er nu definitief 800 miljoen naar

natuurbeheer en duurzame ontwikkeling in en rond de Waddenzee. Het

kabinet wilde aanvankelijk niet meer dan 0,5 miljard euro in het fonds

steken. Dat vond D66 te weinig. Door een voorstel van D66-kamerlid Van

der Ham is het kabinet nu overstag. De extra 300 miljoen euro voor het

gebied komt uit de extra aardgasbaten (250 miljoen euro). De rest zal

uit de staatskas komen, zo liet minister Dekker (VROM) vandaag weten

in een brief aan de Tweede Kamer.

 

De sanering van de mechanische kokkelvisserij wordt ook uit dit fonds

betaald. De kokkelvisserij is onder druk van D66 al sinds 1 januari

2005 gestopt. Deze vorm van visserij gold als verwoestend voor de

natuur in de Waddenzee.

 

Van der Ham is tevreden met het extra geld. 'De Waddenzee is de

afgelopen decennia verwaarloosd. Nu kan er geld worden gestoken in het

onderhouden van kwelders en andere natuurdoelen. De Waddenzee kan zich

herstellen en nog mooier worden dan ze nu al is'.