Spring naar hoofd-inhoud

Aanleg extra steiger Passantenhaven Terschelling

Op verzoek van de Stichting Passantenhaven investeert de gemeente in de aanleg van een extra steiger en het verplaatsen van twee bestaande steigers, elektra en het waterleidingnetwerk. Door deze aanpassingen wordt de veiligheid in de haven vergroot. De gemeente investeert het bedrag en de Stichting betaalt dit in gedeelten terug.

Ingenieursbureau Oranjewoud heeft het rapport "Havenvisie Wadden" opgesteld. Volgens dit rapport moet de Passantenhaven heringericht/uitgebreid worden om zo de veiligheid en het comfort van de recreant aanmerkelijk te kunnen verbeteren. Hierbij is ook rekening gehouden met de verwachte groei van het aantal schepen. Omdat de herinrichting van het totale havengebied nog wel enige jaren op zich kan laten wachten, is ervoor gekozen om nu alvast te investeren in de veiligheid van de Passantenhaven. Hierdoor hoeven de schepen buiten het hoogseizoen niet meer 'dubbeldik' langs de steiger te liggen. Het levert wel een verlies van ongeveer 8 ligplaatsen op.

De aanbesteding van het werk vindt plaats in februari. In maart kan gestart worden met de werkzaamheden, zodat de oplevering hopelijk voor de paasdagen kan plaatsvinden.