Spring naar hoofd-inhoud

64 Gemeenten ondertekenen het Energieakkoord Noord-Nederland

De ondertekeningsbijeenkomst op 25 maart begint om 15:00 in de statenzaal van het Friese Provinciehuis

Leeuwarden, 25 maart 2008

64 Gemeenten ondertekenen het Energieakkoord Noord-Nederland

Vanmiddag ondertekenen 64 gemeenten uit Friesland, Groningen en Drenthe het Energieakkoord Noord-Nederland tijdens een feestelijke bijeenkomst in de statenzaal van het Fries Provinciehuis te Leeuwarden. De gemeenten committeren zich aan de stevige ambitie om als noorden dé energieregio van Nederland en Noordwest-Europa te zijn. Dat is bovenop de Nederlandse inzet om op Europese schaal koploper te zijn op het gebied van CO2-afvang, -transport en -opslag.

Op 8 oktober 2007 ondertekenden de drie noordelijke provincies, Noord-Holland en de ministers van Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu het Energieakkoord Noord-Nederland. In dit akkoord zijn concrete doelen opgenomen over energiebesparing en duurzaamheid. Veel van deze doelen, verdeeld over vijf thema's, moeten op gemeentelijk niveau worden gerealiseerd. De vijf thema's zijn energiebesparing in de gebouwde omgeving, duurzame energie, biotransportbrandstoffen en duurzame mobiliteit, schoonfossiele energie en kennis en innovatie.

De ondertekening van het Energieakkoord door de gemeenten markeert dat Rijk, provincies en gemeenten gezamenlijk aan de slag gaan om de stevige klimaat- en energiedoelstellingen in de praktijk tot uitvoering te brengen. De initiatiefnemers hopen dat uiteindelijk alle noordelijke gemeenten het akkoord onderschrijven, omdat het akkoord concrete doelen en handvatten biedt om werk te maken van slagvaardig energiebeleid. Het Energieakkoord in de praktijk In de dagelijkse praktijk laten uiteenlopende projecten in Noord-Nederland zien dat forse energiebesparingen te realiseren zijn met de huidige technieken. Door onderzoek en innovatie te stimuleren worden nieuwe mogelijkheden ontwikkeld. (zie bijgaande factsheet met voorbeelden). Al deze Noord-Nederlandse initiatieven krijgen een extra impuls door de ondertekening van het Energieakkoord door gemeenten.

Samen dragen ze bij aan én energiebesparing én een groeiende energiegerelateerde werkgelegenheid én dito kennisinfrastructuur in Noord-Nederland. Onder de vlag van het energieakkoord wordt de uitwisseling van kennis en ervaring nadrukkelijk gestimuleerd. De energie- en duurzaamheidsvraagstukken van gemeenten en provincies zijn vaak vergelijkbaar, de toepasbaarheid van oplossingen is vaak breed. Door gebruik te maken van kennis en ervaring wordt tijd en geld bespaart. Door samenwerking kunnen nieuwe projecten op het meest geëigende schaalniveau worden uitgevoerd.

De ondertekeningsbijeenkomst op 25 maart begint om 15:00 in de statenzaal van het Friese Provinciehuis. Het welkomstwoord van dhr. E.H.T.M. Nijpels, voorzitter van SNN, wordt gevolgd door twee sprekers, de Leeuwarder wethouder mw.Y.M. Bleize over energie en duurzaamheid in een stedelijke gemeente en daarna wethouder dhr. F.H. Wiersma van Zuidhorn over het Energieakkoord en een plattelandsgemeente. Dhr. B. Kievits, kwartiermaker van het Nationale Energiebesparingsplan 'Meer met Minder' vertelt op welke wijze 'Meer met minder' en de gemeenten elkaar kunnen versterken. De formele ondertekening wordt feestelijk omlijst. De gemeenten committeren zich zichtbaar aan het Energieakkoord Noord-Nederland. De bijeenkomst eindigt om 16.45 uur.