Spring naar hoofd-inhoud

107 biologen waarschuwen minister Veerman voor advies over schelpdiervisserij in de Waddenzee

Amsterdam

In een open brief hebben 107 biologen, onder wie 27 hoogleraren, aan minister Veerman laten weten bezorgd te zijn over de voorstellen van de Adviesgroep Waddenzeebeleid (Commissie Meijer).

 

Een belangrijke wetenschappelijke conclusie van het rapport van de Commissie Meijer, is dat de mechanische kokkel- en mosselvisserij langdurige schade heeft toegebracht aan het ecosysteem van de Waddenzee. Dit wordt met name veroorzaakt door het omwoelen en daardoor beschadigen van de bodem tijdens het vissen.

 

De Commissie Meijer en de wetenschappers zijn het er over eens dat er geen ruimte meer is voor de huidige vorm van mechanische schelpdiervisserij in de Waddenzee. "Maar", zo stellen de wetenschappers, "juist door deze gedeelde visie zijn de beleidsvoorstellen van de Commissie voor ons onbegrijpelijk."

 

In de beleidsvoorstellen van de Commissie Meijer is ruimte om nog zeven jaar door te gaan met de huidige schadelijke vorm van schelpdiervisserij. Daarnaast mogen de vissers op grote schaal experimenteren met het kweken van kokkels in de Waddenzee.

 

De biologen wijzen minister Veerman er op dat ook bij het kweken van kokkels de kwetsbare wadbodem wordt omgewoeld. De wetenschappers zijn daarom uitermate kritisch over de schaal en wijze waarop voorgesteld wordt de experimentele kweek van kokkels toe te staan. "Deze uitwerking van de wetenschappelijke kennis naar toekomstig schelpdiervisserijbeleid is een veronachtzaming van de feiten, die wij op grond van onze kennis niet kunnen onderschrijven."

 

Onder de ondertekenaars van de open brief bevinden zich o.a. prof. dr. Jeanine Olsen en prof. dr. Victor de Jonge (Mariene Biologie, Rijksuniversiteit Groningen), prof. dr. Louise Vet (Evolutionaire Ecologie, Wageningen Universiteit en Researchcentrum, directeur NIOO), prof. dr. Udo de Haes (Centrum voor Milieukunde, Universiteit Leiden) en prof. dr. Maurice Sabelis (Universiteit van Amsterdam).

 

Het kabinet zal waarschijnlijk op 25 juni een besluit nemen over de adviezen van de Commissie Meijer.