Karin Sjoukes, Landschapsbeheer Friesland

Webredacteur Jelle Rijpma maakt een ronde langs de velden in het Waddengebied. Hij interviewt vertegenwoordigers van een bonte verzameling aan waddengerelateerde initiatieven en organisaties. Deze lopen uiteen van adviseurs, wetenschappers en bestuurders tot kunstenaars havenbazen of vissers. Dit resulteert in korte weergaven van uiterst diverse en soms verrassende ontmoetingen.

Als zestiende in de reeks: Karin Sjoukes van Landschapsbeheer Friesland

Datum: 8 januari 2015

Karin Sjoukes, Landschapsbeheer Friesland

 

“Wij doen niet aan natuurbeheer zoals bijvoorbeeld Natuurmonumenten of It Fryske Gea. Wij zijn aanvullend op dat beheer en houden ons bezig met het cultuurlandschap. Dat vind je overal waar mensen wonen, en is dus per definitie altijd in ontwikkeling.” Aan het woord is Karin Sjoukes, senior projectleider bij Landschapsbeheer Friesland. “De kwaliteit en karakteristieken van dat cultuurlandschap moeten zogezegd ‘in de benen’ gehouden worden”, gaat ze verder. “Het cultuurlandschap in het noorden is ongelooflijk rijk en divers.”

 

“Wat het Waddengebied betreft concentreren we ons bijvoorbeeld op het terpen- en wierdenlandschap, dat een heel boeiende geschiedenis kent. In interprovinciaal verband  werken wij in het project 'Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling', aan het behoud van de karakteristieken van dat landschap, maar  we willen vooral ook het verhaal achter het ontstaan ervan vertellen. We doen dit samen met Gilles de Langen van het Terpencentrum, Theo Spek van het Kenniscentrum Landschap en museum Wierdenland in Ezinge. Zo’n terpenlandschap is vele eeuwen oud en om het te kunnen lezen moet je iets weten van hoe dat landschap is ontstaan. Het landschap heeft op zichzelf al veel kwaliteiten, maar ook in de bebouwing, in het religieus erfgoed, om maar wat te noemen. De  talloze kerkjes vertellen er ieder hun eigen verhaal.” 

 

 

Kansen om de werelderfgoedstatus van de Waddenzee hiervoor te gebruiken? “Jazeker, met een dergelijk aanbod aan de toerist moet dat kunnen werken. Je ziet dat het toerisme zich concentreert op de eilanden. Dat is bij tijd en wijle massaal, en dan moet je oppassen dat het karakter van het gebied niet verloren gaat. Ik zou willen voorstellen een landschapsbiografie te maken, met de belangrijkste en meest waardevolle kenmerken. Het is goed om daar eens over na te denken.” En op de vaste wal? “Daar kunnen we meer toeristen hebben. Maar denk dan ook daar na over behoud en ontwikkeling van de kustzone en de dijk. De duisternis, de ruimte, geen bereik meer hebben met je mobiel, dat is toch fantastisch?”

 

Een aantal projecten waarin Landschapsbeheer Friesland participeert heeft subsidie ontvangen van het Waddenfonds. Wordt het geld uit het fonds aan de juiste projecten besteed? “Landschappelijke waarden en cultuurhistorie zijn enorm belangrijk voor de kwaliteit van een gebied. Er is onder andere geld geïnvesteerd in een project dat zich richt op het behoud van de 24 eendenkooien verspreid over het Waddengebied. Er wordt geïnvesteerd in het elzensingellandschap op Terschelling. Ook in het project Waddenwandelen zit geld van het waddenfonds. In dit project wordt de beleefbaarheid van het Waddengebied enorm naar voren gehaald, en dat alles in het menselijke wandeltempo. Het past mooi bij het gebied. We krijgen veel positieve reacties op dit wandelnetwerk. Mensen ontdekken de bijzondere kwaliteiten van de waddenregio. Ze gaan de waarde van het landschap inzien en gaan er vervolgens met zorg mee om. Dus ja, dat geld is en wordt goed besteed.”

 

 

Er hangt een ‘maar’ in de lucht? “Niet zozeer een ‘maar’. Wat ik soms mis is een integrale visie. Daarin zit de crux, daar moet over nagedacht worden. Wat zijn de kernwaarden? Hoe breng je eenheid? Welke projecten gaan we daarvoor van de grond trekken? Die dialoog krijgt trouwens al gestalte. Verschillende partijen zijn hierover al met elkaar in gesprek. Het grote voordeel van het Waddenfonds is de gezamenlijke factor. Je zit niet vast aan provinciegrenzen.”

 

“Iets dat nog niet aan de orde is geweest maar wel belangrijk is... Misschien moeten we afsluiten met een korte samenvatting: Historisch gegroeide waarden van landschap en cultuur zijn kwetsbaar.”

www.landschapsbeheerfriesland.nl

U kunt op dit interview reageren. Reacties worden gescreend op taalgebruik voordat ze gepubliceerd worden.