Gerda holzhaus: Project Nieuw Atlantis

Webredacteur Jelle Rijpma maakt een ronde langs de velden in het Waddengebied. Hij interviewt vertegenwoordigers van een bonte verzameling aan waddengerelateerde initiatieven en organisaties. Deze lopen uiteen van adviseurs, wetenschappers en bestuurders tot kunstenaars havenbazen of vissers. Dit resulteert in korte weergaven van uiterst diverse en soms verrassende ontmoetingen.

Als eerste in de reeks: Gerda Holzhaus, artistiek leider van het project Nieuw Atlantis.

Datum: 3 september 2014

Project Nieuw Atlantis: kunstzinnig onderzoek

“Het gaat om de verbinding tussen kunst, wetenschap en lokale bevolking”, zegt Gerda Holzhaus, theatermaker en initiatiefnemer van het project nieuw Atlantis in het Friese Pingjum nabij de Waddendijk. “Het verenigingsleven is hier ontzettend goed ontwikkeld, en kan leiden tot een mooie mengvorm van traditioneel en nieuw verenigingsleven. Als je de bewoners vervolgens met onderzoekers en kunstenaars in één hok zet, dan kunnen er mooie dingen ontstaan. 

“De kunstenaar stelt andere vragen dan gebruikelijk”, gaat Holzhaus verder. “De wisselwerking tussen de kunstenaar en boeren brengt bijvoorbeeld andere natuur- of landschapswaarden aan het licht. Die moeten besproken worden, waardoor over en weer inzicht en kennis ontstaat. In ons Wadatelier zijn boeren, biologen, kunstenaars en architecten samen met bewoners het landschap in gegaan. In zo’n setting durft iedereen te gaan staan. Het is ongelooflijk mooi te ervaren hoe trots bewoners hun verhalen kunnen vertellen. Daar zit een ziel in.”

Uiteindelijk doel van het project, dat vorig jaar een bijdrage kreeg uit onder andere het Waddenfonds, is het streven naar een andere visie op vergroting van sociale samenhang en nieuwe vormen van duurzaamheid en werkgelegenheid. Verder zou het scheppen van een sterk cultureel klimaat er voor kunnen zorgen dat jongeren in de Waddenregio blijven wonen en dat nieuwe bewoners worden aangetrokken.

“Het project brengt in ieder geval reuring”, zegt Holzhaus. “Bewoners zijn erg betrokken. Wij organiseren hier in onze eigen werkpaats ‘Waddewyn’ tal van experimenten, maar soms groeit het uit zijn voegen en kunnen we de Victoriuskerk van Pingjum als locatie gebruiken. Een fantastisch decor.” Een voorbeeld van zo’n experiment is het initiatief van mede-organisator en musicus Bob Driessen om geluiden uit het landschap op geluidsband op te nemen en dan aan de slag te gaan met improvisaties. Alles samen met gerenommeerde dichters, schilders en andere muzikanten. “Kunst brengt bezieling over de natuur over. Je kijkt er met andere ogen naar. Dát is wat kunst toevoegt.”

Een ander instrument waar mee wordt gewerkt is de tijdtafel. Interactieve werksessies waarmee verleden, de vragen van het heden en denkrichtingen voor de toekomst zichtbaar worden gemaakt. De tijdtafel vormt het centrum van een permanente tentoonstelling in de kerk, die naast Nieuw Atlantis wordt beheerd door de kerkenraad en dorpsbelang.

“Wat het dan concreet oplevert? Er is tijd nodig om te kijken waar de dingen precies botsen, en voor je tot de essentie komt. Concreet voorbeeld in deze regio is de vraag welke kant het op gaat met de windenergie. Enorm boeiend. Wat je in ieder geval kunt zien is dat de regio zich organiseert. Het gaat steeds hechter in elkaar zitten. Zo wordt er momenteel samengewerkt met bewoners om een ontmoetingsplek in de kerk te creëren. Verder is er een coöperatie  opgericht voor inkoop van duurzame energie en wordt het voortbestaan de lokale zorgboerdij gewaarborgd. Best tastbaar, hoor.”

Meer informatie met onder meer video's op de website van Nieuw Atlantis

U kunt op dit interview reageren. Reacties worden gescreend op taalgebruik voordat ze gepubliceerd worden.