Eric Neef, regiomanager Public Affairs ANWB

Webredacteur Jelle Rijpma maakt een ronde langs de velden in het Waddengebied. Hij interviewt vertegenwoordigers van een bonte verzameling aan waddengerelateerde initiatieven en organisaties. Deze lopen uiteen van adviseurs, wetenschappers en bestuurders tot kunstenaars havenbazen of vissers. Dit resulteert in korte weergaven van uiterst diverse en soms verrassende ontmoetingen.

Als achttiende in de reeks: Eric neef, regiomanager Public affairs ANWB

Datum: 17 maart 2015

Eric Neef, regiomanager Public Affairs ANWB

We spreken af in het Feithhuis, een stijlvol grand café tegenover het provinciehuis in Groningen, waar hij zojuist een verkeer- en vervoerberaad bijwoonde. “Wat public affairs precies inhoudt? Je onderhoudt contacten  voor de leden met allerlei andere organisaties zoals overheden en natuurorganisaties. Het gaat dan niet alleen om recreatie en toerisme, maar ook over natuur en bijvoorbeeld openbaar vervoer, zaken die in het publieke domein liggen. Heel breed allemaal. Mensen verwarren public affairs vaak met public relations. Met PR verkoop je je eigen zaak, bij PA gaat het echt om de belangenbehartiging en beïnvloeding .”

“Het Waddengebied speelt een grote rol in mijn dagelijkse werkzaamheden. Het is een belangrijk gebied. Als je werkgebied Noord-Nederland is, vormen de Wadden automatisch een zwaartepunt. Ik ben vertegenwoordigd in veel overleggen. Het Toeristisch Overleg Wadden (TOW), bijvoorbeeld. Dat is een leuke club. Iedereen kan daar zijn ei kwijt. Er wordt informatie uitgewisseld tussen overheden, natuurclubs en allerlei andere gebruikers, zoals de watersporters. In de loop van de tijd weet je overal wel iets van af. Dat is een voordeel. Wel blijf ik altijd afwegen: wat hebben onze leden er aan?”

Gaat het eigenlijk goed met het toerisme in het Waddengebied? “Het Waddengebied kun je nooit in z’n geheel in beschouwing nemen. Sommige delen kunnen meer toerisme hebben, andere soms minder. Aan de Fries-Groningse kust zijn initiatieven gaande om er meer mensen naar toe te trekken. Maar weet je wat het is? Soms gaan de dingen anders dan je denkt. Iedereen dacht een tijdje geleden: we moeten meer ligplaatsen in de jachthavens hebben. Maar de economische crisis deed zijn invloed gelden op het gebruik van pleziervaartuigen. Je weet ’t soms niet.”

“Wat buiten kijf staat is de ruimte, de rust, de rijke cultuurhistorie. Dat interesseert mensen mateloos. Als je dat koppelt met kunst en nationale parken, dan past dat goed bij de kleinschaligheid van de streek. Leg de focus op de bestaande waarden, en zorg voor een goede basisinfrastructuur. Goede wandel- en fietsroutes, en het hek waar je je fiets tegen tegenaan zet moet niet van ellende omvallen.”

De werelderfgoedstatus. Wordt die voldoende benut in de marketing? “Een Spanjaard op de waddendijk zegt: Is dit ‘t? Toch is het een ontiegelijk belangrijk natuurgebied, je krijgt die status niet zomaar. Qua marketing is de Duitse methode is mij sympathiek. Daar vormen nationale parken samen met hun partners de strategie. Er wordt daar georganiseerder gewerkt in beheer, marketing en promotie. Ik zeg niet dat het makkelijk is hoor, de structuren zijn hier onoverzichtelijk. Promotieborden werden door de ene provincie vergoed, door de andere niet. Dat is lastig werken.”

Moet die overheid dan niet een grotere rol pakken? “We gaan proberen de ‘strategie voor duurzaam toerisme in werelderfgoed Waddenzee’ in acties om te zetten. Sommigen opperen een programma werelderfgoed, een beetje in de stijl van het Programma Rijke Waddenzee. Zoiets zou de overheid kunnen initiëren. Het Actieplan Vaarrecreatie is een ander voorbeeld. In de zin van promotie zou de overheid een opdracht kunnen geven aan de marketing-organisaties. Maar toch: ergens houdt die rol op.”

Een kernboodschap, als afsluiter? “De Waddenzee an sich is de trekker. Je kunt van alles bedenken, maar over de dijk kijken is magisch, daar hoeft wat mij betreft niets bij. Nou ja, een patatkraampje misschien, of een beschut hoekje waar je uit de wind kunt staan. Verder moet je creatief blijven nadenken over wat er wel kan. Holwerd aan Zee is bijvoorbeeld een prachtig project en dat geldt ook voor de plannen met de haven van Lauwersoog. Dat past bij het gebied. En o ja, nog even over de rol van de overheid. Ik vind toezicht en handhaving een belangrijke. Ongeoorloofd snelvaren is echt een ergernis.”

www.anwb.nl

U kunt op dit interview reageren. Reacties worden gescreend op taalgebruik voordat ze gepubliceerd worden.