Eddy Wymenga, ecologisch adviesbureau Altenburg en Wymenga

Webredacteur Jelle Rijpma maakt een ronde langs de velden in het Waddengebied. Hij interviewt vertegenwoordigers van een bonte verzameling aan waddengerelateerde initiatieven en organisaties. Deze lopen uiteen van adviseurs, wetenschappers en bestuurders tot kunstenaars havenbazen of vissers. Dit resulteert in korte weergaven van uiterst diverse en soms verrassende ontmoetingen.

Als twaalfde in de reeks: Eddy Wymenga van ecologisch adviesbureau Altenburg en Wymenga

Datum: 21 november 2014

Eddy Wymenga, ecologisch adviesbureau Altenburg en Wymenga

Foto: Altenburg en Wymenga. Lucien Davids aan het werk.

“Ik ontmoette Wibe bij de Fryske Feriening foar Fjidlbiology (Vereniging voor Veldbiologie), zegt Eddy Wymenga, samen met Wibe Altenburg eigenaar van hun ecologisch onderzoeks- en adviesbureau in het Friese Feanwâlden. “Als pas afgestudeerden organiseerden we van alles, ook expedities naar Afrika. Samen met vele anderen, hoor, niet op eigen houtje. Subsidies proberen los te peuteren en dan gewoon gaan. Een prachtige tijd.”

Later kregen Altenburg en Wymenga steeds meer opdrachten in de vorm van tijdelijke contracten. “Maar zo halverwege de jaren ’80 waren de economische tijden ook al niet florissant. Op een gegeven moment gaf Staatsbosbeheer aan een project te hebben, maar een tijdelijk contract zat er niet meer in. Zo zijn we gestart met een eigen bedrijf en zijn begonnen vanuit een slaapkamer, in 1988.”

“We opereren veel in het Waddengebied”, antwoordt Wymenga op de vraag of er veel waddenspecifieke klussen op hun pad komen. “Heel breed ook. Van visonderzoek in opdracht van de Waddenacademie tot onderdelen van MER-rapportages voor windmolens of verwachte effecten en passende beoordelingen.  Ons specialisme ligt in de estuariene ecologie. Zoet-zout overgangen, met name, en daarin voornamelijk de hele ecologie rondom steltlopers.”

Gedreven vertelt Wymenga verder. “Het wad is echt een bijzonder gebied. Voorheen een delta met getijden die sediment afzette in het achterland, wat nu de grazige weiden zijn in Friesland en Groningen. Het wad is van levensbelang voor veel steltloperpopulaties. Het leven van een steltloper is volledig geënt op het getijdenritme. Het hele proces van opvetten, de reis van en naar Afrika, alles staat in het teken van en draait om waddengebieden. In internationaal opzicht is de rol van de Waddenzee niet te overschatten.”

Krijgen bewoners en ondernemers voldoende ruimte in het Waddengebied? “Wat is genoeg? Er is al veel veranderd als we terugkijken met veel ruimte voor economische ontwikkeling. Het wegvallen van de Zuiderzee en Lauwerszee hebben een grote invloed gehad op het systeem. Ook nu is er een stevige exploitatie van het waddengebied en wordt het door tal van functies door de mens gebruikt. Er wordt veel gerecreëerd en er is een Eemshaven, om maar wat te noemen. Maar er is alle reden om met veel zorg met het Waddengebied om te springen en kritisch te blijven.”

“De status van het gebied in zijn algemeenheid? De Eems-Dollard kent duidelijke zorgen, daar moet veel aandacht aan besteed worden. Verder zijn er veel processen die we niet in de hand hebben. Het klimaat bijvoorbeeld. Voor veel spiering zijn koude winters nodig. Zachte winters hebben zodoende ook hun impact op andere relaties in het voedselweb. Het systeem is complex met veel sturende factoren. Kennis blijft nodig om het gebied goed te beheren. Een voorbeeld is de belasting met nutriënten en de aanwezige biomassa. Om precies te achterhalen hoe de visstand reageert op minder voedingstoffen in het water moet je ook weten hoe het vóór de opkomst van fosfaat was. Daar zijn weinig gegevens over. Je hebt kortom langere tijdreeksen nodig om goede conclusies te trekken.”

 

“Het belang van de Waddenzee is enorm”, besluit Wymenga zijn betoog. “Maar realiseer je hoeveel moeite je moet doen om het in stand te houden, ook op lange termijn. Vogels schuiven niet een stukje op omdat het ons beter uitkomt.”

 

www.altwym.nl

 

U kunt op dit interview reageren. Reacties worden gescreend op taalgebruik voordat ze gepubliceerd worden.