Douwe Hollenga, lobbyist landbouw, natuur en visserij

Webredacteur Jelle Rijpma maakt een ronde langs de velden in het Waddengebied. Hij interviewt vertegenwoordigers van een bonte verzameling aan waddengerelateerde initiatieven en organisaties. Deze lopen uiteen van adviseurs, wetenschappers en bestuurders tot kunstenaars havenbazen of vissers. Dit resulteert in korte weergaven van uiterst diverse en soms verrassende ontmoetingen.

Als negentiende in de reeks: Douwe hollanga, lobbyist landbouw, natuur en visserij

Datum: 21 april 2015

Douwe Hollenga, lobbyist landbouw, natuur en visserij

 

Eerder was hij gedeputeerde voor de provincie Groningen, met in zijn portefeuille de Waddenzee. Nu is hij lobbyist in de landbouw- visserij en natuursector en promotor van de ontwikkeling van de haven van Lauwersoog. In welke van de twee functies oefen je eigenlijk de meeste invloed uit: als gedeputeerde of als lobbyist? “Als gedeputeerde heb je meer invloed”, antwoordt Hollenga stellig. “Je kon bijvoorbeeld de visserij op de agenda zetten in het Regiecollege Waddengebied en ik heb er voor gezorgd dat er visie kwam  voor de ontwikkeling van een duurzame visserij op de Waddenzee. Beleidsmatig kun je in zo’n functie veel doen, ook al omdat je in veel andere gremia actief bent. Als lobbyist breng je mensen meer bij elkaar, en maak je gebruik van je netwerk om je sector in beeld te houden.”

 

Hoe gaat het met de ontwikkeling van de haven van Lauwersoog? “Er is in de afgelopen periode veel gedaan om de haven aantrekkelijk te maken voor dagrecreatie. Zo is het ‘Waddenkwartier’ gerealiseerd, een deel van de haven waar een Informatiepunt voor toeristen is gebouwd. Daar is onder meer plek voor tentoonstellingen en wordt in samenwerking met het Nationaal park Lauwersoog aan voorlichting gedaan. Ook is er onlangs een visserij-loods geopend, waar de visserij voor de toerist zichtbaar wordt gemaakt. Het boeten van netten, bijvoorbeeld, is een intrigerend stukje vakmanschap. Demonstraties daarvan zijn erg populair. Verder is er een koffie- en ijstent, met name gericht op mensen met kinderen, van waaruit veel educatieve activiteiten gerund worden. Dit alles nog afgezien van activiteiten aan de kant van het Lauwersmeer. Daar krijgt het dorp Lauwersoog een steeds prominentere positie en wordt veel gedaan aan ontwikkeling van fiets- en wandelroutes.”

 

 

En de ontwikkeling als vissershaven? “Ook voor de vissers is al veel gedaan, met name in de sfeer van infrastructuur, voorzieningen en de verbetering van het elektrische circuit in de haven. Dit draagt ook bij aan de veiligheid van alle mensen die er werken. Of de visserij in Lauwersoog toekomst heeft? Ja, dat denk ik zeker. Er is volgens mij nog wel wat te ontwikkelen  op het snijvlak visserij-toerisme , zoals Jan Rotgans dat in Den Oever doet. Met een groepje mensen de zee op en dan een klein trekje met het net doen. De boel aan boord klaarmaken en lekker opeten. Prachtig natuurlijk, maar hier is maar ruimte voor een enkeling en je moet er als ondernemer ook voeling voor hebben. Bovendien zijn ook die vissers vergunningsplichtig omdat ze een net aan boord hebben. Is best prijzig. Ik zie zeker toekomst voor de visserij an sich, ook voor de garnalenvissers.”

 

Waarom zo positief over de garnalensector? “Ik snap wat je bedoelt. Er zit natuurlijk druk op. Ook al zal het aantal garnalen – en mosselvissers misschien afnemen, dan nog blijft het een sector van belang. In de omgeving van Lauwersoog zitten drie grote spelers in de garnalenwereld: Telson, Heiploeg en De Roussant. Die bedrijven doen het goed, en bovendien zijn er grote ontwikkelingen gaande in de techniek rondom de pelmachines. Het aantal machines gaat sowieso groeien. Ze pellen vijf keer sneller dan nu, en wat hier gevangen wordt kan hier dan ook gepeld worden. Lauwersoog kan echt uitgroeien tot een Europees Centrum van de garnalenindustrie.”

 

 

“Ook zijn nieuwe mogelijkheden ontstaan voor het afvalproduct van de garnalen: de doppen. Die worden nu voornamelijk geëxporteerd naar België om er bisque van te maken, maar in samenwerking met onderzoeksinstituten zijn ook mogelijkheden ontdekt om de doppen in te zetten voor bodemverbetering in de landbouw of voor de geneesmiddelenindustrie. Die meerwaarde moeten we hier zo veel mogelijk proberen te houden, en daarom wordt nu al nagedacht over het opzetten van een innovatie- en informatiecentrum.”

 

Tot slot: Iets dat nog niet aan de orde is gekomen maar wel belangrijk is? “De vissers zouden wat rust moeten krijgen als het gaat om de vergunningen in het kader van de wet natuurbescherming en de gesloten gebieden. Laat er voor de langere termijn wat duidelijkheid komen. Dus niet vergunningen verstrekken tot 2017, maar voor een periode van 12 jaar. Dat hebben ze echt nodig.”

d.hollenga@planet.nl

U kunt op dit interview reageren. Reacties worden gescreend op taalgebruik voordat ze gepubliceerd worden.