Bas Eenhoorn, Voorzitter Regiecollege Waddengebeid

Webredacteur Jelle Rijpma maakt een ronde langs de velden in het Waddengebied. Hij interviewt vertegenwoordigers van een bonte verzameling aan waddengerelateerde initiatieven en organisaties. Deze lopen uiteen van adviseurs, wetenschappers en bestuurders tot kunstenaars havenbazen of vissers. Dit resulteert in korte weergaven van uiterst diverse en soms verrassende ontmoetingen.

Als achtste in de reeks: Bas Eenhoorn, voorzitter van het Regiecollege Waddengebied

Datum: 22 oktober 2014

Bas Eenhoorn, Voorzitter Regiecollege Waddengebied

 

Bas Eenhoorn (1946) is een ervaren bestuurder. In het openbaar bestuur was hij voornamelijk actief als burgemeester, recentelijk nog in Vlaardingen, maar in het verleden was hij ook burgervader op Schiermonnikoog. “Zeven jaar heb ik daar gewerkt en gewoond”, zegt Eenhoorn. “Een geweldige tijd, waarin duidelijk een connectie met het Wad is ontstaan. Niet alleen het werk biedt voldoening; het bijeenbrengen van belangen van boeren, bewoners, toeristen en ondernemers, maar er is ook de intrinsieke waarde van de locatie, de natuur. Werkelijk uniek”.

 

Sinds november 2012 is hij voorzitter van het Regiecollege Waddengebied (RCW). In het RCW zijn Rijk, Provincies, Gemeenten, Waterschappen, bedrijfsleven, natuurorganisaties en de wetenschap vertegenwoordigd. Het College stemt de verschillende belangen op elkaar af. Er wordt informatie gedeeld en leden buigen zich over de ontwikkelingen die ontstaan binnen het Waddengebied. Het RCW ontwikkelt zelf geen beleid, maar heeft wel oog voor hedendaagse ontwikkelingen en zoekt praktische oplossingen voor vraagstukken die zich voordoen. 

 

 

“Ik snap de vraag”, zegt Eenhoorn, als het punt ter sprake komt of het niet moeilijk is tot resultaten te komen als er alleen maar afstemming plaatsvindt en geen harde besluiten worden genomen in het College. “We hebben al overeenstemming op hoofdlijnen over ‘op weg naar één samenhangend beheer’ in het Waddengebied. Daar ben ik best trots op. Maar dat gaat je niet lukken met een afgedwongen of opgelegd besluit. Wat heb je aan een besluit dat niet wordt uitgevoerd? Beter is het om draagvlak te bewerkstelligen, ook al vergt dat soms een lange adem. In het geval van het streven om als één beheerder op te treden is een stok achter de deur natuurlijk wel van belang. Een rapport van de Rekenkamer eerder dit jaar, waarin om vereenvoudiging van het beheer werd gevraagd, heeft zeker als katalysator gewerkt.”

 

Na zijn periode van verschillende burgemeesterschappen combineert Eenhoorn het RCW-voorzitterschap sinds kort met de functie van Nationaal Commissaris Digitale Overheid. “De overheid wil een generieke digitale infrastructuur maken, waarin alle partijen zich verenigen. Alles gestandaardiseerd, zodat burger en bedrijf er laagdrempelig, maar wel veilig gebruik van kunnen maken. Denk dan aan bijvoorbeeld aan DigiD, of de basisregistraties. En ja, als je naar het Waddendossier kijkt, dan kan ik me voorstellen dat via één overheidsingang, met het één keer invullen van de gegevens, via een soort Waddenloket een vergunning aangevraagd kan worden. Heldere, functionele communicatiekanalen met eenvoudige zoekbomen die beginnen in één portaal.”

 

 

Het gesprek verlegt zich naar de Werelderfgoedstatus. “Dat biedt enorme kansen, natuurlijk. Ik vierde onlangs vakantie op Rhodos. Ook daar zijn werelderfgoederen, en het krioelt er van de mensen. Het Waddengebied kan meer genietende mensen hebben dan nu het geval is. Het gaat om de ervaring en de beleving. Vanaf Terschelling ben ik een tijdje geleden met collega’s het Wad op geweest. We hebben kokkels geraapt, oesters geplukt, in het slik gegraven. En daarna de boel samen klaarmaken. Als je daar het verhaal van de trekvogels bij vertelt, van al die wonderlijke ecosystemen, en je ervaart die ruimte, ja, dan krijg je het echt te pakken. Dat moet te vermarkten zijn.”

 

“Iets dat nog niet aan de orde gekomen is, maar wat wel belangrijk is?” Na een reflecterende slok koffie: “Kijk, als waddenbestuurders hebben we verantwoordelijkheid. Wat ik heel graag zou willen, is dat er over 20 jaar gezegd zou worden: goed dat ze toen dat besluit hebben genomen. Die wijsheid, die cruciale, goede besluiten wens ik alle waddenbestuurders toe.”

Webpagina Regiecollege Waddengebied

U kunt op dit interview reageren. Reacties worden gescreend op taalgebruik voordat ze gepubliceerd worden.