Het Weer

Op verschillende internetsites kunt u informatie vinden over het weer in het waddengebied. Hieronder zijn een aantal sites weergegeven die u kunt aanklikken voor informatie over het weer van lokaal tot internationaal.

Het weer op de waddeneilanden
Het weer in Leeuwarden
Het weer volgens het KNMI