Symposium Duurzaam toerisme in het Waddengebied

De Waddenacademie organiseert op 19 mei 2020 in Hornhuizen samen met ETFI NHL Stenden Hogeschool, Interreg Prowad, Provincie Groningen en Visit Wadden het 24e symposium van de Waddenacademie over Duurzaam toerisme in het Waddengebied.

Meer informatie op de website van de Waddenacademie